Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Matte Direkt, upplaga 2

Om serien

Matte Direkt är anpassad till läroplanen lgr11. Vi ger eleverna förutsättningar att utveckla de fem förmågorna som preciseras i den nya läroplanen.

Dela Matte Direkt, upplaga 2: