Matte Direkt, upplaga 2

Om serien

Matte Direkt är anpassad till läroplanen lgr11. Vi ger eleverna förutsättningar att utveckla de fem förmågorna som preciseras i den nya läroplanen.

Dela Matte Direkt, upplaga 2: