Matte Direkt 7-9

Matte Direkt åk 9 ljudbok (mp3-format)

Här kan du ladda ner Matte Direkt åk 9 som ljudbok i mp3-format.

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Förord

Kapitel 1 Tal

Ingressuppslag - sid 6
Ingressuppslag - sid 7
Tal - sid 8
Tal - sid 9
Delbarhet och primtal - sid 10
Delbarhet och primtal - sid 11
Negativa tal - sid 12
Tal i potensform - sid 13
Tal i kvadrat - sid 14
Kvadratrot - sid 15
Rätvinkliga trianglar - Pythagoras sats - sid 16
Rätvinkliga trianglar - Pythagoras sats - sid 17
Problemlösning med Pythagoras sats - sid 18
Problemlösning med Pythagoras sats - sid 19
Pythagoras, tal och mönster - sid 20
Pythagoras, tal och mönster - sid 21
Diagnos - sid 22
Kluringar - sid 23
Blå kurs Tal - sid 24
Blå kurs Delbarhet - sid 25
Blå kurs Negativa tal - sid 26
Blå kurs Tal i potensform - sid 27
Blå kurs Tal i kvadrat - sid 28
Blå kurs Kvadratrot - sid 29
Blå kurs Pythagoras sats - sid 30
Blå kurs Pythagoras sats - sid 31
Röd kurs Blandat med negativa tal - sid 32
Röd kurs Blandat med negativa tal - sid 33
Röd kurs Räkna med kvadratrötter - sid 34
Röd kurs Räkna med kvadratrötter - sid 35
Röd kurs Problemlösning med Pythagoras - sid 36
Röd kurs Problemlösning med Pythagoras - sid 37
Sammanfattning - sid 38
Sammanfattning - sid 39
Uppslaget 1 - sid 40
Uppslaget 1 - sid 41

Kapitel 2 Funktioner och algebra

Ingressuppslag - sid 42
Ingressuppslag - sid 43
Funktioner - sid 44
Funktioner - sid 45
Linjära funktioner - sid 46
Linjära funktioner - sid 47
Mer om linjära funktioner - sid 48
Rita grafer i koordinatsystem - sid 49
Räta linjens ekvation y=kx + m - sid 50
Räta linjens ekvation y=kx + m - sid 51
Talföljder och mönster - sid 52
Talföljder och mönster - sid 53
Diagnos - sid 54
Diagnos - sid 55
Blå kurs Funktioner och grafer - sid 56
Blå kurs Funktioner och grafer - sid 57
Blå kurs Linjära funktioner - sid 58
Blå kurs Proportionaliteter - sid 59
Blå kurs Rita grafer - sid 60
Blå kurs Räta linjens ekvation, y=kx + m - sid 61
Röd kurs Multiplicera in i parenteser - sid 62
Röd kurs Multiplikation av parentesuttryck - sid 63
Röd kurs Kvadreringsreglerna - sid 64
Röd kurs Konjugatregeln - sid 65
Röd kurs Pythagoras sats och kvadreringsregler - sid 66
Röd kurs Samma formel - på olika sätt - sid 67
Sammanfattning - sid 68
Sammanfattning - sid 69
Uppslaget 2 - sid 70
Uppslaget 2 - sid 71

Kapitel 3 Geometri

Ingressuppslag - sid 72
Ingressuppslag - sid 73
Rymdgeometriska kroppar - sid 74
Rymdgeometriska kroppar - sid 75
Volymenheter - sid 76
Volymenheter - sid 77
Rita ett rätblock - sid 78
Volymen av ett rätblock - sid 79
Olika kroppars volym - sid 80
Olika kroppars volym - sid 81
Spetsiga kroppar - sid 82
Spetsiga kroppar - sid 83
Skala - sid 84
Skala - sid 85
Likformighet - sid 86
Likformighet - sid 87
Diagnos - sid 88
Diagnos - sid 89
Blå kurs Rymdgeometriska kroppar och volym - sid 90
Blå kurs Rymdgeometriska kroppar och volym - sid 91
Blå kurs Rätblockets volym - sid 92
Blå kurs Rätblockets volym - sid 93
Blå kurs Cylinderns volym - sid 94
Blå kurs Pyramid och kon - sid 95
Röd kurs Likformighet - sid 96
Röd kurs Likformighet - sid 97
Röd kurs Problemlösning med klotets volym - sid 98
Röd kurs Problemlösning med klotets volym - sid 99
Röd kurs Problemlösning med Pythagoras sats - sid 100
Röd kurs Problemlösning med Pythagoras sats - sid 101
Sammanfattning - sid 102
Sammanfattning - sid 103
Uppslaget 3 - sid 104
Uppslaget 3 - sid 105

Kapitel 4 Procent

Ingressuppslag - sid 106
Ingressuppslag - sid 107
Procent - sid 108
Beräkna andelen - sid 109
Beräkna det hela, 100% - sid 110
Beräkna delen - sid 111
Förändringsfaktor - sid 112
Förändringsfaktor - sid 113
Ränta - sid 114
Ränta - sid 115
Procentenheter - sid 116
Promille - sid 117
Diagnos - sid 118
Diagnos - sid 119
Blå kurs Procent - sid 120
Blå kurs Beräkna andelen - hur många procent? - sid 121
Beräkna det hela - sid 122
Beräkna delen - sid 123
Ränta - sid 124
Jämför med procent - sid 125
Röd kurs Samma förändring flera gånger - sid 126
Röd kurs Samma förändring fler gånger - sid 127
Röd kurs Problemlösning med procent - sid 128
Röd kurs Problemlösning med procent - sid 129
Sammanfattning - sid 130
Sammanfattning - sid 131
Uppslaget 4 - sid 132
Uppslaget 4 - sid 133

Kapitel 5 Genrepet

Ingressuppslag - sid 134
Ingressuppslag - sid 135
Stordiagnos - sid 136
Stordiagnos - sid 137
Stordiagnos - sid 138
Stordiagnos - sid 139
Stordiagnos - sid 140
Stordiagnos - sid 141
Talsystemet - sid 142
Talsystemet - sid 143
De fyra räknesätten - sid 144
Multiplikation med 10, 100 och 1000 - sid 145
Multiplikation och division med decimaltal - sid 146
Multiplikation med 10, 100 och 1000 - sid 147
Negativa tal - sid 148
Tal i potensform - sid 149
Kvadratrötter - sid 150
Pythagoras sats - sid 151
Prefix för stora tal - sid 152
Prefix för små tal - sid 153
Längdenheter - sid 154
Volymenheter - sid 155
Viktenheter - sid 156
Tid - sid 157
Hastighet - sid 158
Hastighet - sid 159
Vinklar - sid 160
Trianglar och månghörningar - sid 161
Symmetri - sid 162
Omkrets och area - sid 163
Volym - sid 164
Rätblock och cylinder - sid 165
Pyramid och kon - sid 166
Likformighet - sid 167
Skala - sid 168
Skala - sid 169
Variabler och uttryck - sid 170
Förenkling av uttryck - sid 171
Ekvationer och mönster - sid 172
Ekvationer och mönster - sid 173
Funktioner - sid 174
Funktioner - sid 175
Räta linjens ekvation - sid 176
Räta linjens ekvation - sid 177
Att jämföra bråk - sid 178
Olika bråk men samma värde - sid 179
Addera och subtrahera bråk - sid 180
Multiplicera bråk - sid 181
Procent - sid 182
Förändringsfaktor - sid 183
Hur många procent? - sid 184
Beräkna det hela - sid 185
Diagram - sid 186
Diagram - sid 187
Sannolikhet - sid 188
Träddiagram - sid 189
Kombinatorik - sid 190
Kombinatorik - sid 191

Kapitel 6 Styva linan

Ingressuppslag - sid 192
Ingressuppslag - sid 193
Addition och subtraktion - sid 194
Addition och subtraktion av bråk med variabler - sid 195
Multiplikation av bråk - sid 196
Division av bråk - sid 197
Gemensam faktor - sid 198
Gemensam faktor - sid 199
Ekvationer med parentesuttryck - sid 200
Ekvationer med nämnare - sid 201
Parentesuttryck och nämnare - sid 202
x-termer i nämnaren - sid 203
Problemlösning med ekvationer - sid 204
Problemlösning med ekvationer - sid 205
Ekvationssystem - sid 206
Ekvationssystem - sid 207
Ekvationssystem - sid 208
Ekvationssystem - sid 209
Problemlösning med ekvationssystem - sid 210
Problemlösning med ekvationssystem - sid 211
Likformighet och ekvationslösning - sid 212
Topptrianglar - sid 213
Mer om topptrianglar - sid 214
Likformighet och rätvinkliga trianglar - sid 215
Problemlösning med likformighet - sid 216
Problemlösning med likformighet - sid 217
Stortest - sid 218
Stortest - sid 219

Kapitel 7 Inför gymnasiet

Ingressuppslag - sid 220
Ingressuppslag - sid 221
Byggmatematik - sid 222
Byggmatematik - sid 223
Läkemedelsmatematik - sid 224
Läkemedelsmatematik - sid 225
Moms - sid 226
Moms - sid 227
Konsumentprisindex - sid 228
Konsumentprisindex - sid 229
Trigonometri - sid 230
Trigonometri - sid 231
Trigonometri i praktiken - sid 232
Trigonometri i praktiken - sid 233

Svarta sidorna

Tal - sid 234
Funktioner och algebra - sid 235
Geometri - sid 236
Procent - sid 237

Läxor

Läxa 1 - sid 238
Läxa 2 - sid 239
Läxa 3 - sid 240
Läxa 4 - sid 241
Läxa 5 - sid 242
Läxa 6 - sid 243
Läxa 7 - sid 244
Läxa 8 - sid 245
Läxa 9 - sid 246
Läxa 10 - sid 247
Läxa 11 - sid 248
Läxa 12 - sid 249
Läxa 13 - sid 250
Läxa 14 - sid 251
Läxa 15 - sid 252
Läxa 16 - sid 253

Verktygslådan

Tiosystemet - sid 254
De fyra räknesätten - sid 255
Räkneuppställningar - sid 256
Huvudräkning - sid 257
Prioriteringsregler m.m - sid 258
Avrundning m.m - sid 259
Tal i potensform m.m - sid 260
Bråk - sid 261
Procent % - sid 262
Promille - sid 263
Enheter - sid 264
Prefix m.m - sid 265
Geometri - sid 266
Geometri - sid 267
Skala - sid 268
Symmetri - sid 269
Statistik - sid 270
Sannolikhet - sid 271
Algebraiska förenklingar - sid 272
Ekvationslösning - sid 273
Koordinatsystem/Funktioner - sid 274
Problemlösning - sid 275

 

 

Matte Direkt 8
Matte Direkt 8
ISBN: 62299064 Pris: 239kr
+ -
Köp
Matte Direkt 8 upplaga 2 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351710 Pris:
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 8:1 (5-pack)
ISBN: 62299811 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 8:2 (5-pack)
ISBN: 62299835 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matte Direkt 8 Lärarhandledning inkl. cd
ISBN: 62299859 Pris: 898kr
+ -
Köp
Matte Direkt 7
Matte Direkt 7
ISBN: 62292553 Pris: 239kr
+ -
Köp
Matte Direkt 7 upplaga 2 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351703 Pris:
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 7:1 (5-pack)
ISBN: 62294229 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 7:2 (5-pack)
ISBN: 62294243 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matte Direkt 7 Lärarhandledning inkl. cd
ISBN: 62294267 Pris: 898kr
+ -
Köp
Matte Direkt 9
Matte Direkt 9
ISBN: 52302484 Pris: 239kr
+ -
Köp
Matte Direkt 9 upplaga 2 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351727 Pris:
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 9:1 (5-pack)
ISBN: 52307069 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 9:2 (5-pack)
ISBN: 52307076 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matte Direkt 9 Lärarhandledning inkl. cd
ISBN: 52307083 Pris: 898kr
+ -
Köp
Matte Direkt 7-9
Matte Direkt 7-9 upplaga 2 Prov online (pdf)
ISBN: 52345603 Pris:
+ -
Köp

Blended learning

Maxa din undervisning – mixa digitala och tryckta läromedel.

Demo

Matematikrummet

Tips, inspiration, nyheter, unikt material och mycket mer inom ämnet matematik för högstadiet och gymnasiet.

Följ oss på Facebook!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer

Vilka är fördelarna och vad tillför digitala läromedel?

Här delar Helena Fridström, lärare och redaktör i matematik, med sig av sina synpunkter.

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se