Bingel

Bingel – digital färdighetsträning som motiverar och engagerar eleverna.

bingel

Träna inför NP på plats!
Det behöver inte vara så pirrigt med nationella prov. Om eleverna får öva och repetera känner de sig lugnare och säkrare. Nu finns därför Träna inför NP i matematik på plats på öarna för åk 3 och 6 .Övningarna är blandade och tar upp det ni har arbetat med på låg- eller mellanstadiet. Du som lärare ser i lärarvyn hur det går och om det finns områden som någon behöver repetera, eller om det mesta sitter.

Det man binglar blir man bra på!
Bingel är en digital övärld för åk 1–6 med en ö för varje årskurs. Varje ö är fylld med färdighetsträning kopplad till våra läromedel i svenska, engelska och matematik. För mellanstadiet finns även övningar i NO. Med en inloggning får du tillgång till alla ämnen och alla övningar. Eleverna börjar på en robinsonö i åk 1 och slutar på en cool storstadsö i åk 6. För varje övning eleverna gör belönas de bingelpoäng, pingping, som de kan använda på olika sätt. En motiverande drivkraft, helt enkelt. 

Vid höstterminsstarten kan eleverna börja med Repet, repetitionsövningar i matematik. Efter höstlovet är det sedan dags för de populära övningarna Träna inför NP i matematik för åk 3 och 6. Dessutom finns Extra bingel som innehåller en härlig blandning av frågor knutna till de olika årstiderna.

Bingel avatar


Klicka här för att beställa en skolinloggning till bingel

bingel

Anpassar sig efter elevens kunskapsnivå
Bingel är ett adaptivt system, dvs nivån på övningarna anpassas efter hur det går för eleven. Alla elever börjar på basnivån. Går det bra blir övningarna mer utmanande och om det går mindre bra får eleven öva på en mer stödjande nivå. På så sätt hålls motivationen uppe för alla!

Läraren har kontroll
Från lärarvyn i bingel har du full inblick i hur det går för eleverna på klass- och elevnivå. Du kan kommunicera genom att ge formativ feedback men även tilldela beröm och uppmuntran.
Låt eleverna bingla fritt eller tilldela specifika uppgifter. Du kan antingen ge samma uppgifter till hela klassen eller skräddarsy uppgiftspaket till enskilda elever. På så sätt är det enkelt att individanpassa i bingel. Värt att notera är att du enkelt kan tilldela uppgifter från en annan årskurs. Uppgiftspaketen fungerar även utmärkt som självrättande läxor.

Hur gör man för att bingla?
Allt som behövs för att bingla är en internetuppkoppling och en inloggning. Inget program installeras, allt är webbaserat. Varje elev får en egen inloggning och kan bingla både i skolan och hemma.
Inloggning beställer du enkelt här till vänster under Beställ inloggning till bingel. Vår tekniska support finns på plats under skoltid för att besvara frågor och hjälpa till.

Ett bingelkonto måste vara knutet till en skola. Läraren beställer skolans bingelkonto och skapar sedan inloggningar åt eleverna. 
Bingel är webbaserat och inget program installeras. Allt som behövs är en internetuppkoppling och en inloggning.

Bok + bingel = framgångsrik duo

Klicka här för att beställa en skolinloggning till bingel

Webbinarium om bingel

Ett webbinarium som introducerar dig till Bingel och visar hur programmet fungerar och hur du använder det.

Klicka här för att titta på webbinariet

Koll på matematik + bingel

Jobba med Koll på matematik i bingel

Champ + bingel

Jobba med Champ i bingel

What´s up? + bingel

Jobba med What´s up? i bingel