Årets nyhet – Boomeranguppgifter

Nu lanserar vi Boomeranguppgifter – övningar rekommenderade av Bingel som baseras på elevens övningshistorik och resultat. Syftet är att eleverna ska repetera de övningar som var svåra och som de inte svarade rätt på.

Boomeranguppgifter finns i ämnena svenska, engelska och matematik. Eleven får en uppgift per dag och varje uppgift innehåller tio delövningar.

Boomerang (2).png

Boomeranguppgifter dyker upp på elevens startsida efter att hen har gjort vanliga Bingelövningar och uppgifter en tid. Eleven behöver ha gjort minst 30 uppgifter för att Bingel ska kunna utvärdera resultathistoriken och skapa Boomeranguppgifter.

Med Boomeranguppgifter får eleven en repetition av saker som varit utmanande och svåra. Målet är att hjälpa eleven att lära sig och komma ihåg bättre.

När en Boomeranguppgift har genomförts med rätt svar tre gånger i rad blir den "klar" och visas inte längre i Boomerangvyn för eleven. Som lärare kan du följa elevens framsteg under Bingelöarna lärarens vy – Resultat – Boomerang.

Kom igång för eleven:

På elevens startsida syns Boomeranguppgifterna.

1Hemsida.PNG

Här kan du se resultaten:

1. I "Bingelöarna - lärarens vy", hittar du resultaten för Boomeranguppgifter.

2. Klicka på "Resultat" i vänsterspalten.

3. Klicka på fliken Boomerang

2Hemsida_Boomerangrubrik.PNG

4. Filtrera på klass och läromedel

3Hemsida_Boomerangfiltrering.PNG

Cirkeldiagrammet visar påfördelningen mellan ämnena.

4Hemsida_Boomerangcirkeldiagram.PNG

5. Under fliken "Framsteg" hittar du:

  • Antal genererade Boomeranguppgifter.
  • Antal genomförda övningar under de senaste 4 veckorna.
  • Aktuell resultatnivå.

6. Klicka på pilen framför elevens namn för att öppna en översikt över gjorda delövningar och Boomeranguppgifter.

6Hemsida_elevframsteg_översikt.PNG

7. Klicka på fliken "Resultat".

De färgade staplarna ger dig mer information om hur övningen gick:

9Hemsida_Resultat.PNG

  • grön = korrekt
  • röd = fel

Hur analyserar du dina elevers Bingel-resultat? Klicka här för arbetsmetod.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration