Vi har läromedel som stöttar alla elevers lärande

Vi har samlat ett urval av våra bästa ”kom i kapp-läromedel” i svenska, SVA, matematik samt engelska för åk 6–9.

Du kan läsa mer genom att klicka dig vidare på respektive läromedel.

Svenska och SVA

 • Bron i svenska och sva för åk 9. Bron är avsedd för elever som läser svenska på introduktionsprogrammen. Bron kan också med fördel användas av de elever som behöver repetera och komma i kapp och som ännu inte uppnått betyget E i grundskolans svenska.
 • Pejlo i svenska för åk 6-7 och åk 9. Pejlo träningshäften för åk 6-7 och åk 9 är ett populärt övningsmaterial i svenska och svenska som andraspråk.
 • Upptäck Språket i sva för åk 6-9. Upptäck språket passar elever som passerat nybörjarstadiet och är på väg mot att nå målen i ämnet svenska som andraspråk för åk 9. Boken är avsedd för svenska som andraspråk åk 6-9 och samtliga introduktionsprogram på gymnasiet. Lärarhandledning finns tillgänglig i pdf-format.
 • Förstå språket Samhällskunskap. Förstå språket Samhällskunskap är en allt i ett-bok med texter, uppgifter och utrymme att skriva i samma bok. Förutom de elevnära texterna spelar illustrationer och bilder en central roll i bokens framställning.
 • Förstå språket SO/NO. I Förstå språket NO/SO får eleverna lära sig svenska samtidigt som de lär sig att använda ord och begrepp kopplade till ämnena. Övningarna i boken är språk- och kunskapsutvecklande med fokus på svenska som andraspråk.

Matematik

 • Bryggan Bas. Bryggan Bas innehåller grundläggande kunskaper i matematik motsvarande åk 4-6. Bryggan Bas är främst avsedd för elever som ännu inte uppnått betyget E i årskurs 6, elever med behov av att repetera och reparera matematikens grunder. Boken har en tydlig struktur, ett elevnära språk och varierade uppgifter som tränar de fem matematiska förmågorna.
 • Bryggan – för åk 7-9. Bryggan är främst avsedd för elever som ännu inte uppnått betyget E i grundskolans matematik, elever med behov att repetera och reparera matematikens grunder. Boken har en tydlig struktur och är fylld med konkreta exempel som belyser de grundläggande metoderna i högstadiets matematik. Boken har ett elevnära språk och varierade uppgifter som tränar de fem förmågorna.
 • Fokus på Matematik 1 och Fokus på Matematik 2. Fokus på matematik sammanfattar baskunskaperna i grundskolans matematik . Fokus på 1 sammanfattar det centrala innehållet för åk 4-6 och Fokus på 2 för åk 7-9. Stilen är medvetet vuxen, språket lättläst, ordvalet väl genomtänkt och eleverna skriver direkt i boken.
 • Förstå Språket Matematik. Övningarna i boken är både språk och kunskapsutvecklande med fokus på ordförståelse och kommunikation. Förstå språket Matematik passar nyanlända, årskurs 7-9, förberedelseklass och introduktionsprogrammet.
 • Höga Trampolin. Höga Trampolin är en serie om fem olika träningshäften i matematik som kan användas för att repetera och inhämta de kunskaper som ligger till grund för betyget E i grundskolans matematik. Varje träningshäfte repeterar ett arbetsområde i matematik.
 • Prio Matematik 7-9. Prio Matematik 7-9 är ett unikt läromedel som innehåller hela högstadiets matematik enligt Lgr22 med uppgifter på tre nivåer. Prio Matematik 7-9 kan användas av elever i senare delen av grundskolan i behov av repetition. Boken har förklarande teori och tydliga exempel med lösningsförslag, uppgifter på tre nivåer samt ledtrådar för att förstå och komma igång. Boken kan även användas på gymnasiets introduktionsprogram, på grundläggande vuxenutbildning och för nyanlända elever i grundskolan.
 • Prio Matematik åk 7-9 Arbetsböcker. Böckerna vänder sig till elever som behöver arbeta på en grundläggande nivå. Eleverna tränar begrepp och metoder och skriver svaren direkt i boken. Varje kapitel avslutas med uppgifter med extra fokus på att träna resonemangs- och problemlösningsförmågan. Prio arbetsbok finns för åk 7, 8 och 9.
 • Matte Direkt 7-9 träningshäften. Till varje elevbok av Matte Direkt finns det två kompletterande träningshäften. Häftena vänder sig till de elever som behöver en enklare ingång eller ytterligare färdighetsträning.

Engelska

Lovskola.png

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration