Sanoma Utbildning har läromedel som stöttar

Vi har Läromedel som stöttar alla elevers lärande

Vi har samlat ett urval av våra bästa ”kom i kapp-läromedel” i svenska, SVA, matematik samt engelska för åk 6-9.

Du kan läsa mer genom att klicka dig vidare på respektive läromedel.

Svenska och SVA

 • Bron i svenska och sva för åk 9. Bron är avsedd för elever som läser svenska på introduktionsprogrammen. Bron kan också med fördel användas av de elever som behöver repetera och komma i kapp och som ännu inte uppnått betyget E i grundskolans svenska.
 • Pejlo i svenska för åk 6-7 och åk 9. Pejlo träningshäften för åk 6-7 och åk 9 är ett populärt övningsmaterial i svenska och svenska som andraspråk.
 • Upptäck Språket i sva för åk 6-9. Upptäck språket passar elever som passerat nybörjarstadiet och är på väg mot att klara kunskapskraven i ämnet Svenska som andraspråk för åk 9. Boken är avsedd för svenska som andraspråk åk 6-9 och samtliga introduktionsprogram på gymnasiet. Lärarhandledning finns tillgänglig i pdf-format.
 • Förstå språket Samhällskunskap. Förstå språket Samhällskunskap är en allt i ett-bok med texter, uppgifter och utrymme att skriva i samma bok. Förutom de elevnära texterna spelar Illustrationer och bilder en central roll i bokens framställning.
 • Förstå språket SO/NO. I Förstå språket NO/SO får eleverna lära sig svenska samtidigt som de lär sig att använda ord och begrepp kopplade till ämnena. Övningarna i boken är språk- och kunskapsutvecklande med fokus på svenska som andraspråk.

Matematik

 • Bryggan Bas. Bryggan Bas innehåller grundläggande kunskaper i matematik motsvarande åk 4-6. Bryggan Bas är främst avsedd för elever som ännu inte uppnått betyget E i årskurs 6, elever med behov av att repetera och reparera matematikens grunder. Boken har en tydlig struktur, ett elevnära språk och varierade uppgifter som tränar de fem matematiska förmågorna.
 • Bryggan – för åk 7-9. Bryggan är främst avsedd för elever som ännu inte uppnått betyget E i grundskolans matematik, elever med behov att repetera och reparera matematikens grunder. Boken har en tydlig struktur och är fylld med konkreta exempel som belyser de grundläggande metoderna i högstadiets matematik. Boken har ett elevnära språk och varierade uppgifter som tränar de fem förmågorna.
 • Fokus på Matematik 1 och Fokus på Matematik 2. Fokus på matematik sammanfattar baskunskaperna i grundskolans matematik . Fokus på 1 sammanfattar det centrala innehållet för åk 4-6 och Fokus på 2 för åk 7-9. Stilen är medvetet vuxen, språket lättläst, ordvalet väl genomtänkt och eleverna skriver direkt i boken.
 • Förstå Språket Matematik. Övningarna i boken är både språk och kunskapsutvecklande med fokus på ordförståelse och kommunikation. Förstå språket Matematik passar nyanlända, årskurs 7-9, förberedelseklass och introduktionsprogrammet.
 • Höga Trampolin. Höga Trampolin är en serie om fem olika träningshäften i matematik som kan användas för att repetera och inhämta de kunskaper som ligger till grund för betyget E i grundskolans matematik. Varje träningshäfte repeterar ett arbetsområde i matematik.
 • Prio Matematik åk 7-9 Arbetsböcker. Böckerna vänder sig till elever som behöver arbeta på en grundläggande nivå. Eleverna tränar begrepp och metoder och skriver svaren direkt i boken. Varje kapitel avslutas med uppgifter med extra fokus på att träna resonemangs- och problemlösningsförmågan. Prio arbetsbok finns för åk 7, 8 och 9.
 • Matte Direkt 7-9 träningshäften. Till varje elevbok av Matte Direkt finns det två kompletterande träningshäften. Häftena vänder sig till de elever som behöver en enklare ingång eller ytterligare färdighetsträning.

Engelska

Lovskola.png