Evenemang

Här listas kommande evenemang. Filtrera resultatet genom att välja segment.

 • Fortbildning för dig som undervisar i matematik

  Datum:

  Konferensen för dig som undervisar i matematik! Hur ger vi eleverna rätt förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med matematiska begrepp, strategier och metoder för att kunna föra matematiska resonemang? Ta del av föreläsningar kring prov och bedömning, programmering, begreppskartor samt hur du som lärare kan stimulera till studiemotivation.

 • Matematikbiennetten

  Datum:

  Detta är en konferens för lärare som undervisar i matematik inom för-, grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning. Även förskolechefer, skolledare och andra intresserade är välkomna. Dagen bjuder på läromedelsutställningar, föreläsningar, workshops, fika och lunch.

 • SETT

  Datum:

  SETT står för ”Scandinavian Educational Technology Transformation” och är Skandinaviens största mötesplats inom det moderna och innovativa lärandet. SETT vill ge inspiration, ökad nyfikenhet och kunskap kring hur vi kan utnyttja nya sätt att arbeta mot högre måluppfyllelse i skolans alla nivåer.

  Välkommen till vår monter för att prata nutida undervisning med oss.