Svenska Dyslexiföreningens utbildningsdag

Vi medverkar som utställare och förevisar LexiaProvia, programmet för elever med dyslexi och andra språkliga betingade inlärningssvårigheter. Plats: ABF Sveavägen 41 Stockholm

Temat för utbildningsdagen är Läsinlärning, assisterande teknik och självkänsla.

Dela Svenska Dyslexiföreningens utbildningsdag: