Träffa oss på Bokmässan i Göteborg

Vår monter är en mötesplats för samtal om lärande, läromedel och digitalisering, speciellt för dig som arbetar inom skolan.

Bokmässan i Göteborg kommer du kunna titta närmare på vår utgivning i svenska, sva och sfi i både tryckt och digital form. Genom att arbeta med blended learning väljer du den mix av digitala och tryckta läromedel som passar bäst för din undervisning och dina elever. För om olika metoder passar för olika elever, varför bara välja en? Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära.

I vår digitala utgivning finns Bingel, färdighetsträning för F—6 kopplad till våra läromedelsserier, heldigitala läromedel i den nya plattformen Kampus och LexiaProvia för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Dessutom hittar du litteratur om ledarskap som passar både i skolan och i näringslivet. Flera av våra författare medverkar i intressanta seminarier och programpunkter.

Monter: C03:22 på Bokmässan

Välkommen till vår monter för att prata nutida undervisning!

Dela Bokmässan 2019: