Bokmässan 2020

Bokmässan 2020 blir annorlunda, men inte mindre intressant! Vi kommer att delta i Bokmässans bildningshubb som genomförs den 24–25 september, en stor digital konferens med fokus på skola, bibliotek och barnlitteratur som du utan kostnad kommer att kunna ta del av genom Bokmässan Play.

Programmet presenteras i sin helhet 25 augusti, men vi kan redan nu meddela att vi kommer att genomföra följande föreläsning:

Fredag 25/9 kl. 14.30-15.00 ”Elevernas vardag på nätet – din undervisning”

Att utgå ifrån elevernas medievardag är en framgångsfaktor när det gäller undervisning i källkritik, något Skolinspektionens granskning av 30 grundskolor delger. Författarna till boken ”Digital kompetens och källkritik i praktiken” visar hur du engagerar eleverna utifrån de frågeställningar som unga möter på nätet varje dag.
Planera dina lektionsupplägg med en twist som lyfter viktiga frågor i medielandskapet samtidigt som eleverna engageras och fördjupar sina ämneskunskaper.

Medverkande: Lotta Bergseth, fotograf, Jenny Sköld, journalist. Programledare: Charlotta Granath, lärare.

Läs mer om Bokmässan 2020 och läs mer om Bokmässans bildningsubb.

Dela Bokmässan 2020: