Digital release och kunskapskväll

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att hjälpa eleverna att möta och vara aktiva medskapare av den värld de lever i – både lokalt, nationellt och globalt. Hur kan du som lärare få in världen i klassrummet och stärka elevernas medskapande, både analogt och digitalt så att undervisningen blir viktig på riktigt?

Anmäl dig till Digital release och kunskapskväll här!

Under kvällen delar vi med oss av:

  • varför det är viktigt att arbeta med världen i klassrummet,
  • metoder, undervisningsexempel, uppgifter och projekt för olika åldrar och årskurser,
  • hur du kommer igång eller utvecklar arbetet med att få in världen i klassrummet.
Vi bjuder in till samtal med oss kring dessa viktiga frågor. Samtalet leds av föreningen Demokratibygget som stärker ungas demokratiska kunskaper och förmågor.
tom_bild.png

Författare

Charlotta_Granath_s.png

Charlotta Granath är flerfaldigt prisad förstelärare
i demokrati- och värdegrundsfrågor, skolambassadör
för EU, lärare på Stiftelsen Viktor Rydbergs gymnasium
och på lärarutbildningen vid Södertörns högskola. För sitt arbete och engagemang har hon vunnit Helgepriset, Lärargalan, Eldsjälpriset, Region Stockholms pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism, Hédi Frieds lärarpris och pedagogpriser.

015acf68-5d2b-48f8-a718-1bd0659419cc.jpg

Emelie Hahn är flerfaldigt prisad förstelärare
i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och
lärare på Gränbyskolan, Uppsala kommun.
Hon är eTwinningambassadör för Universitets- och högskolerådet, UHR, och har mångårig erfarenhet
av arbete med internationella projekt via eTwinning
och Erasmus+. För sitt arbete och engagemang har hon vunnit Guldäpplet 2020, European Language Label och pedagogikpriser.

Samtalsledare

Karin Aaseby, grundare och verksamhetsledare Demokratibygget ,har drygt 20 års erfarenhet av demokratiarbete som gymnasielärare, konceptutvecklare och projektledare för olika utbildningsprojekt. Hon har också varit politiskt förtroendevald i en kommun på heltid, med fokus på utbildningsfrågor.

Helena Barret, grundare och verksamhetsledare Demokratibygget, har arbetat med utbildnings- och demokratifrågor inom både kommunal och statlig förvaltning. Hon har bland annat arbetat på Skolverket som undervisningsråd och biträdande enhetschef.

Samtalsledare_Demokratibygget_582x.jpg

Läs mer om Demokratibygget!

Anmäl dig till Digital release och kunskapskväll här!

Dela Digital release och kunskapskväll: