Digitala Kompetensdagen i Växjö

I år firar Digitala Kompetensdagen 10 år. Syftet med dagen är att ge länets pedagoger och skolledare nya idéer, verktyg, kunskap och möjlighet till samtal om IT och skolutveckling. Nytt för i år är en satsning på slöjdämnet, vuxenutbildning, sfi och fler workshops.

IT i skolan är högaktuellt på grund av de reviderade läroplanerna och kursplanerna i skolan och behovet av ett motiverande och effektivt lärande. Dagen arrangeras av AV-Media Region Kronoberg och RUC IT/Linnéuniversitetet.

Vi finns på plats och visar bl.a. upp våra digitala satsningar. Vi medverkar även med föreläsning kl. 9.20-10.00:

Programmering i matematikundervisningen
(Annelie Bengtsson)

Med Räkna med kod – programmering i matematik får elever på högstadiet och gymnasiet lära sig grunderna i programmeringsspråket Python, samtidigt som de löser matematiska problem. Tydliga exempel och enkla ingångar i uppgifterna gör att eleverna kan arbeta med häftet utan några tidigare förkunskaper i programmering. 12 lektioner i programmering, tillsammans med den tillhörande Lärarguiden, är allt du behöver för att börja arbeta med programmering i matematikundervisningen.

Läs mer här:
http://avmedia.kronoberg.se/digital-kompetensdag-2018/

Var?
N- och K-husen, Linnéuniversitetet i Växjö

Dela Digitala Kompetensdagen i Växjö: