FEKIS ämneskonferens 2019

På Högskolan i Gävle hålls 2019 års FEKIS-konferens den 16-17 oktober med temat ”Företagsekonomins bidrag till en hållbar livsmiljö”.
Vi kommer finnas där så kom gärna förbi vårt bokbord och ta del av våra nyheter.

Här kan du läsa mer och anmäla dig till till FEKIS.

Dela FEKIS 2019: