Fortbildning för dig som undervisar i matematik

Konferensen för dig som undervisar i matematik! Hur ger vi eleverna rätt förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med matematiska begrepp, strategier och metoder för att kunna föra matematiska resonemang? Ta del av föreläsningar kring prov och bedömning, programmering, begreppskartor samt hur du som lärare kan stimulera till studiemotivation.

Konferensen anordnas av Skolporten och Sanoma Utbildning deltar som utställare.

Läs mer och anmäl dig här:

Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Dela Fortbildning för dig som undervisar i matematik: