Forum om nyanlända elever

Årets konferens om nyanlända elever för lärare och pedagoger. Ta del av prisbelönta språkutvecklande insatser som utvecklat nyanlända elevers lärande. Förbättra förutsättningarna för ökad delaktighet i klassrummets sociala sammanhang. Få konkreta klassrumstips med utgångspunkt i styrdokumenten, arbetslaget och elevernas erfarenheter. Förankra ett helhetstänk i lärarlaget och skapa en röd tråd i hela undervisningen.

Konferensen arrangeras av Integrationsforum. Sanoma Utbildning deltar som utställare.

Läs mer och anmäl dig.

Plats: Stockholm City Conference Center

Dela Forum om nyanlända elever: