Fransklärardagar

Välkommen till en konferens som ger dig både teoretiska och praktiska perspektiv på fransk språkdidaktik och forskning!

Ta del av föreläsningar kring bland annat bedömning och planering, digitala verktyg samt hur du kan stimulera till muntlig aktivitet i klassrummet. Lyssna på föreläsningar både på franska och svenska kring forskning och intresseväckande områden.

Vi finns på plats med bokbord och visar vår utgivning i franska.

Konferensen berör bland annat:

  • Betyg, planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmallar i moderna språk.
  • Digitala verktyg - en tillgång i klassrummet!
  • Hjärnans bearbetning av flerspråkighet.
  • Muntlig aktivitet i klassrummet - hur får vi eleverna att prata?
  • Hur kan vi motivera eleverna att lära sig franska?
  • Vikten av vokabulärundervisning och aktiv ordinlärning.
  • Fördjupa din egen kunskap kring det franska förortsspråket och modernt slang.

Var?
Hotel Birger Jarl i Stockholm

Dela Fransklärardagar: