Konferens om språkstörning

Vi medverkar som utställare och förevisar LexiaProvia, programmet för elever med dyslexi och andra språkliga betingade inlärningssvårigheter. Plats: Näringslivets hus, Östermalm

Konferensen berör bland annat:

  • Visuella stödstrukturer och färdighetsträning för elever med språkstörning
  • Språkstörning och andra samtidigt förekommande funktionsnedsättningar – hur hänger olika svårigheter ihop och hur påverkar de varandra?
  • Vad finns det för skillnader och likheter mellan språkstörning och autismspektrumtillstånd?
  • Språkstörning i kombination med flerspråkighet
  • Vilka åtgärder hjälper flerspråkiga barn med språkstörning bäst?
  • Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter och språkstörning - vad är vad och hur hänger det ihop?

Dela Konferens om språkstörning - Skolporten: