SETT SYD

Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet.

Årets teman!

Vad är digital kompetens? Kan flerspråkighet bli en resurs? Hur kan vi främja psykisk hälsa i skolan? På SETT SYD lägger vi ett stort fokus på dessa utmaningar som är årets teman. I programmet kommer du att kunna ta del av spännande föreläsningar och workshops inom dessa ämnen.

Läs mer om årets SETT SYD här:
http://settsyd.se/

Allt börjar med ett bra läromedel

Till våra omtyckta läromedelsserier för låg- och mellanstadiet har vi färdighetsträning i Bingel – en digital övärld fylld med övningar. Med hjälp av kombinationen bok + bingel får eleverna träna på blandat sätt (blended learning) och utnyttja fördelarna som finns med både den tryckta boken och den digitala tekniken.

För åk 7–9 växer utbudet av heldigitala varianter av våra populära serier. Med hjälp av den digitala tekniken kan du skapa interaktiva och intresseväckande lektioner som stimulerar elevernas nyfikenhet och lust att lära. Med det inbyggda lärarstöder har du alltid lektionsplaner till hands och det blir lättare att följa hur det går för eleverna.

Varje lärare har sitt sätt att undervisa. Precis som varje elev har sitt sätt att lära. Med blended learning väljer du din egen mix av våra digitala och tryckta läromedel och formar undervisningen så att den passar just dig och dina elever.

Välkommen att prata nutidens läromedel med oss.

Var?
Malmömässan

Dela SETT SYD: