Spansklärardagar

Välkommen till en konferens som ger dig både teoretiska och praktiska perspektiv på spansk språkdidaktik och forskning.

Konferensen berör bland annat:

• Betyg, planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmallar i moderna språk.
• Utmaning i grammatikundervisningen - hur är det med spansk perfekt?
• Lustfylld språkinlärning med hjälp av digitala resurser.
• Spansk prosodi - vilka drag ska vi fokusera på i undervisningen?
• Varierad språkundervisning väcker elevernas motivation till att lära!
• Väck läslusten med spanskspråkig zombielitteratur!
• Sociopragmatiska aspekter i spanskundervisningen.

Var?
Näringslivets Hus
Storgatan 19 i Stockholm

Dela Spansklärardagar: