Språkutveckling i fokus

Konferens för lärare i svenska och svenska som andraspråk Skolan ger eleverna förutsättningar att lyckas genom en undervisning där utveckling av kunskap och språk går hand i hand. Eleverna behöver behärska avancerade nivåer av att tala, läsa och skriva för att klara sina studier nu, och i framtiden. En kommunikativ och inkluderande undervisning som fokuserar på språkets roll i samtliga ämnen gynnar alla elever, oavsett bakgrund och socioekonomiska förutsättningar.

Konferensen arrangeras av Gothia Fortbildning. Sanoma Utbildning deltar som utställare.

Läs mer och anmäl dig.

Plats: Scandic Star Hotel, Sollentuna i Stockholm

Dela Språkutveckling i fokus: