Svenska som andraspråk

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver läroplanens innehåll ska läraren även kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet men även praktiska exempel presenteras. Varmt välkommen!

Skolporten arrangerar konferensen. Sanoma Utbildning deltar som utställare.

Läs mer och anmäl dig.

Plats: Näringslivets hus, Stockholm

Dela Svenska som andraspråk: