Tysklärardagar

Välkommen till en konferens som ger dig både teoretiska och praktiska perspektiv på tysk språkdidaktik och forskning! Välkommen till en konferens som ger dig både teoretiska och praktiska perspektiv på tysk språkdidaktik och forskning!

Ta del av föreläsningar kring bland annat bedömning och planering, digitala verktyg samt hur du kan stimulera till muntlig aktivitet i klassrummet. Få ett språkbad och lyssna på föreläsningar både på tyska och svenska kring forskning och intresseväckande områden. Herzlich willkommen!

Konferensen berör bland annat:

  • Betyg, planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmallar i moderna språk.
  • Digitala verktyg - en tillgång i klassrummet!
  • Hjärnans bearbetning av flerspråkighet.
  • Muntlig aktivitet i klassrummet - hur får vi eleverna att prata?
  • Formativa undervisningsmetoder i grammatik.
  • Undervisningsmetoder för ett kreativt lärandeklimat.
  • Litterära texter som utgångspunkt för autentiska samtal.
  • Texterna som är intressanta för mina elever är för svåra - hur gör man?
  • Hur påverkar uppgiftens utformning vad eleverna gör?

Vi finns på plats med bokbord och visar vår utgivning i tyska.

Var?
Hotel Birger Jarl i Stockholm

Dela Tysklärardagar: