Varför företagsekonomiskt tänkande behövs i turbulenta tider

Välkommen till ett webbinarium där Anders Parment tillsammans med Mikael Ottosson talar om de möjligheter och utmaningar som finns i samhället idag, och hur läromedlet Value kan hjälpa bidra till att utveckla morgondagens företagsekonomer!

2020 kommer att gå till historien som ett dramatiskt år på många sätt. En pandemi som resulterat i en för tidig död för miljontals människor, livsverk som raserats, fysisk och psykisk ohälsa till följd av lock-downs och massarbetslöshet.

Ingen räknade med detta, men de som varit tränade i omvärldsanalys kunde se tidigare vartåt det barkade, och samtidigt bättre bedöma effekterna.

Världen blir sig inte lik, tvångsdigitalisering och ett grundläggande ifrågasättande av affärsmodeller påverkar företagandet – och individer och samhällen kommer ha nya sätt att se på vilka samhällsfunktioner och jobb som är viktiga. Att staten behövs är ställt bortom tvivel, samtidigt behövs entreprenörskap och livskraftiga företag för att ekonomin ska kunna återhämta sig, framtidshopp återuppstå, jobb skapas och statsskulder minskas.

Mitt i alla svåra effekter har 2020 visat på hur svårt det är att fatta beslut, där svåra negativa effekter ställs mot varandra. För att hantera sådant krävs teoretiska kunskaper, omvärldsorientering, hållbarhetsmedvetenhet och ett öppet sinne.

Till allt detta kan företagsekonomin ge ett bidrag, och läromedlet Value är skrivet från grunden med syfte att utveckla förmågan hos elever med olika förutsättningar att bli omvärlds- och hållbarhetsmedvetna beslutsfattare i en stökig värld med många utmaningar, men också många möjligheter.

Välkommen till ett webbinarium där Anders Parment tillsammans med Mikael Ottosson talar om de möjligheter och utmaningar som finns i samhället idag, och hur läromedlet Value kan hjälpa bidra till att utveckla morgondagens företagsekonomer!

9 september kl.16:00

Anmäl dig tilll webbinariet här!

Dela Varför företagsekonomiskt tänkande behövs i turbulenta tider: