Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Svenska podden om begrepp om differentierad och tydlig undervisning | Sanoma Utbildning

Nytt avsnitt ute av Svenskpodden!

Nu finns det ett nytt avsnitt ute av Svenskpodden. Carl-Johan Markstedt samtalar i avsnitt 20 med Helena Wallberg, lärare, specialpedagog och författare till boken Lektionsdesign – en handbok. Lyssna här!

Lektionsdesign handlar om formgivning av undervisning – om att utforma lektioner så att alla i elevgruppen kan utvecklas oavsett förutsättningar. I det här avsnittet av Svenskpodden berättar läraren och specialpedagogen Helena Wallberg hur lektionsdesign kan hjälpa lärare att organisera arbetet i klassrummet. Hon förklarar begreppen differentierad och explicit undervisning, och presenterar en handfast modell för hur lektioner kan byggas upp. Modellen består av åtta faser – från lektionens inledande ritualer och rutiner till lärarens avslutande formativa bedömning av lektionen. Helena Wallberg ger konkreta tips på aktiviteter under lektionens olika faser.