Sanoma Utbildning på Bokmässan

Vår monter under Bokmässan i Göteborg är en mötesplats för samtal om lärande, läromedel och digitalisering, speciellt för dig som arbetar inom skolan. Våra författare medverkar i flera seminarier under bokmässan.

Lägg monternummer C03:22 på minnet

Bokmässan kommer du kunna titta närmare på vår utgivning i svenska, sva och sfi i både tryckt och digital form. Genom att arbeta med blended learning väljer du den mix av digitala och tryckta läromedel som passar bäst för din undervisning och dina elever. För om olika metoder passar för olika elever, varför bara välja en? Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära.

I vår digitala utgivning finns Bingel, färdighetsträning för F-6 kopplad till våra läromedelsserier, heldigitala läromedel i den nya plattformen Kampus och LexiaProvia för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Dessutom hittar du litteratur om ledarskap som passar både i skolan och i näringslivet. Flera av våra författare medverkar i intressanta seminarier och programpunkter. Du hittar oss i monter C03:22.

Ny lärarlitteratur

Under bokmässan kommer vi erbjuda dig att köpa vår lärarlitteratur till mycket förmånliga priser. Vi tar med oss ett begränsat antal, så det är först till kvarn!

Få en mässpresent

För att du ska hålla dig pigg under mässan behöver du dricka mycket vatten! Hämta en sportflaska i vår monter och fyll den med kallt, gott Göteborgsvatten. Det är bra för både dig och och miljön. Vi har fler mässpresenter. Du kan välja den som passar just din undervisning.

Kom gärna förbi för att prata nutida undervisning med oss!

Seminarier du inte vill missa!

Våra författare medverkar i flera programpunkter under mässan.

En av fyra väljer fel gymnasieprogram

SAL J1 torsdag 26 september 11.00–11.45 - En av fyra elever avslutar inte gymnasieskolan. Är felval anledningen? Hur kan vi förhindra detta? I januari i är utkom utredningen SOU 2019:4 Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle som föreslår ett flertal åtgärder.Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar, och även en aktuell samhällsfråga.

Medverkande: Charlotta Granath, förstelärare och författare, David Spak, studie- och yrkesvägledare, och Mikaela Zelmerlööw, utbildningsråd Skolverket.

Publicistisk kompetens som motgift

Scen F3 fredag 27 september 11:00-11:45 - År 2022 kommer vi att konsumera mer falsk information än sann, enligt forsknings- och rådgivningsföretaget Gartner. Vi står inför helt nya utmaningar när det gäller demokrati och källkritik. Hur kan MIK och journalistik som metod bli en naturlig del i undervisningen?

Medverkande: Elever från Strömstad och Göteborg – med avstamp i rollen som producenter av trovärdiga artiklar, Lotta Bergseth och Jenny Sköld, journalister och Thomas Nygren, forskare.
Moderator: Charlotta Granath, lärare.

Vem är jag och vad ska jag bli? Ungas vägval i djungeln av möjligheter och hinder

Lärarscenen fredag 27 september 15:30-15:50 C-hallen - Så kan föräldrar, lärare och studie- och yrkesvägledare stötta eleverna i de stora vägvalen, få dem att lyfta blicken och planera sina liv.

Medverkande: Maria Bohlin, Charlotta Granath och Anette Svensson

Förändring i takt med omvärlden

Ledarskapsscenen torsdag 26 september 12:00-12:20 F-hallen -Morgondagens brutala förändringstempo måste mötas med radikala grepp. Dagens organisationer arbetar inte tillräckligt med förändring och problemet är bristande omvärldsanalys. Pär Lager och Bobo af Ekenstam, experter på omvärldsanalys, strategiarbete och ledarskap, visar på möjliga lösningar.

Medverkande: Bobo af Ekenstam och Pär Lager.

DI-podden "Förnuft & känsla": Parul Sharma

Ledarskapsscenen fredag 27 september 14:30-14:50 F-hallen - Hon är människorättsjuristen och hållbarhetsexperten som lett den svenska Agenda 2030-delegationen. Nyligen blev hon chef för Greenpeace i Sverige. Här delar Parul Sharma med sig av tankar från sin nya bok om hur man leder företag och organisationer utan att tumma på sina ideal.


bokmassan logga.png

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration