Vi har uppdaterat vår hållbarhetsstrategi och ska bli klimatneutrala år 2030

Tillsammans med våra intressenter har vi sett över vårt hållbarhetsarbete och satt nya hållbarhetsmål. Totalt engagerade sig fler än 1500 kunder, leverantörer, investerare, frivillighetsorganisationer och medarbetare i vår hållbarhetsenkät under hösten år 2020.

Dialogen gav oss värdefull insikt och hjälpte oss att identifiera vilka områden som är viktigast att fokusera på. Våra intressenter rangordnade säker och transparent hantering av data som det främsta området.

Även om vi verkar i en industri med låga koldioxidutsläpp, satsar vi på att bli klimatneutrala genom hela värdekedjan år 2030. 90% av våra utsläpp kommer från leverantörskedjan, och vi fortsätter att samarbeta med våra leverantörer för att minska vår negativa påverkan på miljön. Vi uppskattar att vi kommer att bli klimatneutrala i vår egen verksamhet tidigare än år 2030.

I vår hållbarhetsredovisning som publicerades i mars framgår våra mål och mätetal för de prioriterade områdena. Hållbarhetsredovisningen är externt granskad, upprättad efter den internationella standarden Global Reporting Initiative (GRI) och förklarar hur vi bidrar till FNs globala mål. Läs mer om Sanomas hållbarhetsstrategi här.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration