Blended learning möjliggör bättre inlärning

Genom att kombinera smarta, digitala verktyg med fysiska böcker frigörs arbetstid för lärarna samtidigt som det underlättar kunskapsinlärning och stöttar de elever som behöver extra stöd eller större utmaningar.

- Den digitala transformationen pågår för fullt inom skolan. Dock ser vi fortfarande ett stort behov av den fysiska boken. Det gör att en mix av tryckta och digitala läromedel är det som vi tror blir allt viktigare framöver, säger Ingrid Ahotupa, Commercial Director på Sanoma Utbildning.

Dagens lärare fastnar ofta i administration och har inte tillräckligt mycket tid för själva undervisningen.

- Det här är inget nytt, men vi möter många lärare som upplever att det har eskalerat, berättar Ingrid Ahotupa. Då kan våra högkvalitativa böcker förstärkta med smarta digitala stöd bli en hjälp i lärarnas vardag för att förbättra elevernas kunskapsinlärning. Vi är övertygade om att det kan hjälpa fler elever att lyckas.

Nu lanseras Alva, appen som ger liv åt boken!

Sanoma Utbildnings välkända digitala verktyg Bingel hjälper redan 300 000 elever i Sverige, från förskoleklass till årskurs 6, med färdighetsträning i en spännande och lekfull övärld, och nu lanseras även Alva. En app som fungerar på iOS och Android, är gratis och enkel att ladda ner utan krav på registrering.

- I vår ökade satsning på digitala hjälpmedel som underlättar lärandet lanserar vi nu appen Alva. Det är bara för eleven att öppna appen, klicka på en specifik lärobok och skanna det kapitel eleven har i läxa för att få tillgång till filmer och uppläst tal.

Sanoma Utbildning, som är en del av koncernen Sanoma Learning, slogs i somras ihop med finska Sanoma Pro, i syfte att skapa ännu bättre erbjudanden och upplevelser för kunderna.

- Vi har båda hög kompetens inom såväl pedagogik som ämneskunskap och digital utveckling. Tillsammans blir vi ett ännu starkare team, i form av resurser och kompetens, samtidigt som vi kan jämföra våra respektive läromedel och utveckla dem vidare för att möta framtidens behov. Att Finland sedan rankas högt i den internationella PISA undersökningen och att Sanoma Pro har en stark position på den finska marknaden gör ju samgåendet extra intressant, förklarar Ingrid Ahotupa.

Om Sanoma Utbildning

Sanoma Utbildning erbjuder väl utprövade och kvalitativa läromedel i kombination med lustfyllda och utvecklande digitala stöd, från förskolan, hela vägen upp till universitet, YH och SFI. Företaget ingår i koncernen Sanoma Learning, som totalt utbildar över 20 miljoner studenter i elva länder i Europa.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration