Kom och träffa oss på Matematikbiennalen

Vi kommer att vara på plats på Matematikbiennalen 16-17 januari. I år är det Linnéuniversitetet i Växjö som står värd för kongressen och årets tema är Hållbar matematikundervisning - hållbart för eleverna, lärarna, samhället och framtiden. Kom gärna förbi vår monter och få din mässpresent!

Vi kommer finnas på mässplats M12, där visar vi upp vår vår matematik och NO-utgivning. Du kan också ställa frågor om Bingel, digital färdighetsträning för låg och mellanstadiet. Vi visar även upp Kampus, som är vår digitala plattform för våra läromedel för högstadiet.

Flera av våra författare kommer att medverka under Matematikbiennalen. Här kan du se fullständigt program.

Torsdag 16 januari

11:00 – 11:45 A107, sal Leonardo

Programmering på mellanstadiet - vad, hur och varför? Åk 4-6

Eva Björklund författare till Koll på matematik

12:00 – 12:50 B214, sal N1017

Talens betydelse i folktro, religion och magi. Åk 7-9 + Gy

Karl-Bertil Hake författare till Matte Direkt

12:00 – 12:50 B209, sal Linné

Resonera mera! Åk 7-9

Katarina Cederqvist, Patrik Gustafsson & Stefan Larsson författare till Prio Matematik

13:00 – 13:45 A 204, sal Leonardo

Latjolajbanväskan - resonemang och bedömning. Fk-3

Pernilla Falck & Karin Bergwik författare till Matte Direkt Triumf

14:05 – 14:50 B 306, sal Linné

Begreppskartor - arbeta kreativt med begreppen. Åk 7-9

Synnöve Carlsson & Erica Lundkvist författare till Matte Direkt

14:05 – 14:50 G302, sal Weber

Begåvade elever i matematikklassrummet. Fk-9

Attila Szabo författare till Matematik Origo

14:05 – 14:50 G 306, sal K1046

Comparative judgement – bedömning av och för lärande. Åk 7-9 + Gy

Niclas Larson författare till Matematik Origo

16:15 – 17:00 B 506, sal Wicksell

Gör bedömningen till ett lärtillfälle! Skriftliga prov, muntliga prov och något mitt emellan. Åk 7-9

Synnöve Carlsson & Erica Lundkvist författare till Matte Direkt

16:15 – 17:00  B 502, sal K1050

Man ser inte skogen för alla träd (är så små). Åk 7-9 + Gy

Niclas Larson författare till Matematik Origo

Fredag 17 januari

09:00 – 09:45  G 605, sal Södra

Jag vet att eleven kan men hon har inte redovisat det – elevers förmåga att uttrycka sig skriftligt. Fk-9

Anna Teledahl författare till Matte Direkt

10:15 – 11:00 G 706, sal Wicksell

Rika matematiska diskussioner med stöd av digitalt responssystem. Fk-9

Patrik Gustafsson författare till Prio Matematik

10:15 – 11:00 B 708, sal Leonardo

Problemlösning med programmering. Gymnasiet

Daniel Dufåker & Roger Fermsjö författare till Matematik Origo

11:25 – 12:10 B 802, sal Södra

Testa problemlösning med programmering. Gymnasiet

Roger Fermsjö & Daniel Dufåker författare till Matematik Origo

13:20 – 14:05 G 904, sal H1310

Att undervisa genom problemlösning och matematisk diskussion. Fk-9

Patrik Gustafsson författare till Prio Matematik

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration