Milli matematik är här!

“Revolutionerande!” sade lärarna i Finland när vi lanserade Milli matematik där. De syftade delvis på hur den engagerande berättelsen kring Milli håller uppe elevernas uppmärksamhet och intresse, men ännu mer på metoden som läromedlet bygger på – inflätat lärande. Nu lanserar vi den populära matematikserien även i Sverige!

Metoden går ut på att väva in olika uppgiftstyper, lösningsmetoder och strategier istället för att öva på ett moment i taget. Det gör att eleverna hela tiden behöver fundera och klura på hur varje uppgift ska lösas.

När eleverna möter inflätat lärande kan de inte räkna med att en uppgift ska lösas på samma sätt som den innan eftersom uppgiftstyper blandas. Det gör att repetition är ett naturligt och genomgående inslag i elevböckerna. Studier visar att metoden ger väldigt fina resultat. Lärandet blir långsiktigt, kunskapen tycks gå djupare och stanna kvar längre.

Milli-millimynt-red.png

Elevböckerna finns i två nivåer och de kopieringsbara arbetsbladen finns i tre nivåer för att varje elev ska utmanas och arbeta med matematik på sin nivå. Vi vet hur viktigt det är att skapa ”jag kan”-känslan och en positiv atmosfär runt matematik.

För läraren finns det digitala undervisningsverktyget Lärarstöd+ som blir navet för din undervisning. Här finns förberedda genomgångar, interaktiva övningar som skapar engagerande och varierad undervisning samt visuellt material som hjälper dina elever att få en genuin förståelse för matematik.

Här ingår också lärarguiden som har ett starkt fokus på varierad undervisning med många förslag på aktiviteter och tips för att lära ut och träna matematik.

Milli matematik 1A, 1B och 2A ges ut under våren 2024 och serien kommer successivt att byggas på med fler titlar under det kommande året.

Läs mer om Milli matematik

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration