Ny kvalitetspolicy för läromedel på plats

Som medlem i branschorganisationen Läromedelsföretagen kan vi stolt berätta att vi har antagit en ny kvalitetspolicy för läromedel samt tagit fram ett särskilt stöd vid val av läromedel. En viktig utgångspunkt för arbetet med att utveckla kvalitativa läromedel är att alla elever ska ha möjlighet att nå kunskapsmålen, oavsett bakgrund.

Tillgången till kvalitativt läromedel är en nyckelfaktor för att elever ska nå skolans kunskapsmål. I den nya kvalitetspolicyn tydliggör branschorganisationen Läromedelsföretagen våra åtaganden som medlemmar; att utveckla läromedel som ska ge stöd i lärarnas yrkesutövning, vägleda elever när de inhämtar kunskap och bidra med ett innehåll som stöttar skolornas uppdrag att främja lärande.

Läromedelsföretagen har även tagit fram ett stöd vid val av läromedel för att underlätta för lärare att välja läromedel av hög kvalitet, oavsett om det rör sig om tryckta eller digitala.

Läs mer om vår nya kvalitetspolicy samt vårt stöd vid val av läromedel.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration