Nytt digitalt lärarmaterial med fokus på undervisningen - framtaget av lärare för lärare

Under de senaste åren har vi sett en utveckling av digitala läromedel och plattformar för elever, men sällan har man satt läraren i fokus. Nu har vi på Sanoma tagit fram Lärarstöd+, en ny digital produkt för lärare som innehåller verktyg för att göra undervisningen i klassrummet smidig och pedagogisk.

”Det känns extra roligt att vi genom ett samarbete med våra kollegor i Finland nu har tagit fram ett framgångsrikt undervisningsverktyg till den svenska skolan. Lärarstöd+ är så självklart, intuitivt och pedagogiskt så nu längtar vi alla som är gamla mattelärare på redaktionen tillbaka till klassrummet.”, säger Helena Fridström, förläggare på Sanoma och tidigare Ma/NO-lärare.

Matematikundervisningen är fortfarande huvudsakligen läroboksbunden men det finns delar i matematikundervisningen som med fördel kan undervisas och förklaras med hjälp av digitala funktioner, menar Helena. Genom Lärarstöd+ finns nu äntligen ett sätt att använda digitalt material där det ger ett pedagogiskt mervärde för undervisningen.

Nu finns Lärarstöd+ till Matte Direkt 7-9. Med hjälp av lärarstödet kan allt innehåll från elevboken - så som teorigenomgångar, exempel och uppgifter - enkelt lyftas fram och visas vid klassrumsgenomgångar. Du väljer själv hur mycket information du vill visa för dina elever.

I Lärarstöd+ kan du:

  • Lyfta genomgångsrutor, exempel eller uppgifter och stegvis förklara innehållet.
  • Förtydliga, skriva beräkningar och göra anpassningar för det specifika innehållet med hjälp av ritverktyget.
  • Använda de interaktiva verktygen för att på ett pedagogiskt sätt förklara det matematiska innehållet. Du kan enkelt och smidigt jämföra bråk, rita räta linjer, göra diagram, visa figurer i 3D med mera.
  • Visa matematikfilmer direkt kopplade till elevbokens innehåll.
  • Få tillgång till allt pedagogiskt innehåll som finns till varje uppslag i form av, stöd, tips, lärandemål, arbetsblad, aktiviteter och mycket mer.

Sammanfattningsvis utgör matematikboken idag en central roll i dagens matematikundervisning, men boken som enskilt lärounderlag ger inte alltid eleven den bästa möjliga förutsättningen för kunskapsinhämtning. Lärarstöd+ underlättar för läraren och gör det enkelt att använda digitalt material för att på ett pedagogiskt sätt skapa en intresseväckande och tydlig undervisning med det matematiska innehållet i fokus.

Prova Matte Direkt Lärarstöd+ i 30 dagar kostnadsfritt

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration