Sanoma - för dig som lär

Samarbete är grundstenen för det svensk-finska läromedelsförlaget Sanoma. I nära samarbete med lärare och skolor producerar de noggrant faktagranskade läromedel – alltid anpassade till gällande läroplan. Allt för att kunna erbjuda de bästa pedagogiska lösningarna som stöttar både elever och lärare.

– Lärande är vårt DNA. Vi vill skapa mervärde för både lärare och elever, och våra redaktioner består av lärare som producerar material för lärande, säger Amanda Schött Franzén, utgivningsansvarig för högstadier, gymnasier och vuxenutbildning.

Hennes kollega, Mika Perttola, utgivningsansvarig för F-6, håller med. Han betonar att förlagets arbete utgår från det ”pedagogiska hjärta” som Sanoma har tagit fram. Ett arbete som skett över nationsgränserna.

– Det tog oss nästan ett år att identifiera likheterna mellan det svenska och finska skolväsendet och vi på redaktionerna har lärt oss mycket av varandra. Man kan säga att vi har plockat det bästa ur båda ländernas utbildningssystem, säger han.

Ett pedagogiskt hjärta leder vägen
Det ”pedagogiska hjärtat” består av tre samverkande delar: Motivation, differentiering och bedömning

– Boken är förstås fortfarande central men vi lever i ett digitaliserat samhälle och vissa uppgifter, som till exempel färdighetsträning, lämpar sig bättre att göra digitalt. Därför kompletterar vi boken med digitala verktyg, säger Amanda Schött Franzén.

Karaktärer och berättelser som skapar engagemang
En viktig faktor för motivationen är att skapa engagerande och lustfyllda läromedel, till exempel genom att berätta en historia med intressanta karaktärer. Ett exempel på det är ”Robin”, ett omtyckt läromedel i svenska för F-3, som bygger på just en spännande historia som utvecklas för varje årskurs.

– Robinserien är en humoristisk berättelse om en robot som togs fram särskilt med tanke på pojkar, som generellt sett är mer lässvaga, men som vi ser uppskattas av alla elever. För att inte tala om lärarna! En annan stor fördel är givetvis att Robin finns i fyra olika nivåer och har digital färdighetsträning i Bingel, säger Mika Perttola.

Till Robin finns också Lärarstöd Digital, särskilt framtagen för att stödja läraren. Här ingår allt från den tryckta lärarguiden, läsebokens alla fyra nivåer, arbetsboken för visnings- och laborationsvy till interaktiva genomgångar, aktiviteter och kopieringsunderlag.

En likvärdig skola för alla
– Vi vet att det finns många skolor, stora skillnader och en stor lärarbrist. Därför måste våra läromedel kunna såväl stötta oerfarna lärare som inspirera de mer erfarna och ha bra verktyg som är relevanta för dem, det gäller inte minst stöd i utvärderingsfasen av eleverna. Det gör att vi fortsätter att lägga stor vikt på att utveckla våra lärarhandledningar och digitala lärarstöd, avslutar Amanda Schött Franzén.

Senast i raden är Lärarstöd Plus, ett interaktivt verktyg för stöd och inspiration. Först ut är den populära serien Matte Direkt 7-9, som likt Robin bygger på olika nivåer för att passa både de elever som behöver större utmaningar och de som har behov av mer stöd. Fler ämnen och serier är under produktion.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration