Caption=Kirsi Harra-Vauhkonen, VD för Sanoma Leranings nordisk region

Sanoma Utbildning bildar nordisk region tillsammans med finska Sanoma Pro

Sanoma Learning, ett av Europas marknadsledande utbildningsföretag, förstärker sin position i Norden. Svenska Sanoma Utbildning AB och Sanoma Pro Oy i Finland har gått samman och bildat en nordisk region. Sanoma Pros VD, Kirsi Harra-Vauhkonen, är ny VD för regionen.

Sanoma Learning har nu tagit nästa steg på den nordiska marknaden och slagit samman sina verksamheter i Finland och Sverige. Koncernen, som tidigare i år förvärvade spanska Santillana, omfattar nu åtta utbildnings-företag runtom i Europa. Tillsammans utbildar koncernen, med såväl tryckta som digitala läromedel, över 20 miljoner studenter i elva länder.

Kirsi-porträtt.png
Kirsi Harra-Vauhkonen, VD för Sanoma Learnings nordiska region

- När två redan väloljade företag, med hög kompetens inom såväl pedagogik som ämneskunskap och digital utveckling, slås ihop, blir effekten slående, säger VD Kirsi Harra-Vauhkonen. Tillsammans blir vi ett större och starkare team där vi kan samarbeta och dra lärdomar över landsgränserna. Min övertygelse är att detta kommer att leda till ännu bättre erbjudanden och upplevelser för våra kunder i båda länderna.

Finland rankas högt i den internationella PISA-undersökningen och Sanoma Pro innehar en stark position på den finska marknaden, vilket gör samgåendet högst intressant för den svenska verksamheten.

Stärkt digitalt erbjudande

- Det är en spännande tid där mycket händer inom såväl skolväsendet som utgivningsbranschen, säger Kirsi Harra-Vauhkonen. Inte minst med den digitala transformationen. Här gäller det att ligga i framkant, och genom sammanslagningen förstärker vi såväl vår digitala kompetens som kapacitet.

Tidigare VD för Sanoma Utbildning, Christer Carlberg, har tillträtt en ny roll inom Sanoma Learning som Head of Digital Solutions Primary Education och leder därmed det digitala utvecklingsarbetet i koncernen.

Om Sanoma Learning

Sanoma Learning, en del av Sanoma Group, är ett ledande europeiskt K12-utbildningsföretag som ger ut tryckta och digitala läromedel genom åtta utbildningsföretag runtom i Europa: VAN IN (Belgien), Sanoma Pro (Finland), Malmberg (Nederländerna), It’s learning (med verksamheter i bl a Norge, Danmark, Tyskland och Storbritannien), Nowa Era (Polen), Santillana (Spanien), Sanoma Utbildning (Sverige) samt Iddink Group (Nederländerna, Belgien och Spanien).

Genom att erbjuda såväl tryckta som digitala läromedel samt digitala lärande- och undervisningsplattformar för grundskola, gymnasieskola och yrkesutbildning vill vi göra det möjligt för lärare i hela Europa att på bästa sätt hjälpa varje elev att nå sin fulla potential.

För mer information och frågor kring sammanslagningen kontakta Sofie Göransson, Head of House Sweden.

Sofie Göransson

Head of House

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration