Se våra seminarier från Bokmässan!

Årets Bokmässa i Göteborg blev ett hybridevent, där seminarier framfördes för en mindre publik på plats och direktsändes i Bokmässan Play. Nu finns dessa att titta på i efterhand och vi vill gärna tipsa om seminarierna med våra fantastiska författare!

Pedagogiskt ledarskap och agilt förhållningssätt = sant?

Eva Norrman Brandt, författare till Transformativ förändring och agilt ledarskap, talar med Anders Danell, rektorsutbildare och handledare, om att agera snabbt, klokt och agilt för att ta till vara på det förändringsmomentum vi nu befinner oss i.

Skolor som arbetar lokalt, nationellt och globalt

Efter alla nedstängningar och restriktioner: Hur kan klassrummet fortsätta att vara en del av världen och omvärlden? Hur går man konkret gå tillväga, och vilket mervärde ger det? Om dessa frågor samtalar Emelie Hahn och Charlotta Granath, författare till Världen i klassrummet med Stina Hultén, områdeschef för Uppsala kommun, fd rektor.

Internationalisering genom digitalisering – varför och hur

Emelie Hahn och Charlotta Granath, författare till Världen i klassrummet, talar om att uppnå skolans internationaliseringsuppdrag genom virtuella utbyten och uppgifter – under och efter pandemin.

Stärkt läsförmåga

Carl-Johan Markstedt, Cecilia Peña och Maria Heimer, författare till Svenska impulser 7 Grundbok och Svenska impulser Antologi 7 samt Edward Jensinger, avdelningschef för gymnasiet, vuxenutbildningen och arbetsmarknad på Eslövs kommun, diskuterar hur lärare och skolbibliotekarier kan samarbeta för att gynna elevernas lärande och läsförmåga.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration