Statsbidrag för tryckta läromedel 2023

På grund av stora skillnader mellan skolor när det gäller tillgången till läromedel har regeringen avsatt 685 miljoner kronor i statsbidrag i syfte att göra skolan mer likvärdig och öka undervisningens kvalitet.

Den 2 mars beslutade regeringen om en förordning som gör det möjligt för skolhuvudmän att söka statsbidrag för att kunna köpa in mer förlagsproducerade läroböcker och lärarhandledningar. Bidraget omfattar förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

Boka rådgivning

Våra kundansvariga kan vår utgivning utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel. Boka din rådgivning idag för att få hjälp att välja läromedel som ger dig mer för pengarna.

Boka rådgivning

Läs mer på Skolverket

Hos Skolverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller för bidraget och hur du ansöker.

Skolverket

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration