Innovationstakten ökar men tillgången är fortfarande ojämn

Efter ett år med storskalig digital undervisning har nu branschen för utbildningsteknologi, Swedish Edtech Industry, släppt sin årliga rapport. Rapporten pekar på en växande global marknad och en ökad digital mognad, men också på fortsatta utmaningar med föråldrade it-system och ojämna förutsättningar.

Ta del av branschrapporten 2021

Användarnas behov av ny funktionalitet, mer utbildning och kompetensutveckling har ökat i pandemins kölvatten, liksom innovationstakten inom svensk utbildningsteknologi. Men det återstår fortfarande ett arbete med att förbättra likvärdigheten och minska det digitala gapet i skolan. Skillnaderna mellan de som har tillgång till utrustning, uppkoppling och digitala läromedel i skolan jämfört med de som inte har också blivit tydligare under året som gått.

Läs hela branschrapporten här!

Rapport-nyhet_580x325.jpg

Läs mer om branschrapporten i pressmeddelandet från Swedish Edtech Industry (2021-04-26)

Om Swedish Edtech Industry

Sanoma Utbildning är medlem i Swedish Edtech Industry, den svenska branschorganisationen för edtech. Swedish Edtech Industry är en ideell branschorganisation som, genom att samla leverantörer inom den svenska edtechbranschen, vill bidra till innovation och utveckling, till nytta för svensk förskola, skola, vuxenutbildning och högre utbildning.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration