Time to shine- be Brilliant!

Nu lanserar vi Brilliant, ett nytt läromedel i engelska för årskurs 7-9. Brilliant har en tydlig struktur genom böckerna och har texter och övningar på olika nivåer för att kunna anpassas efter elevernas olika behov.

Texter och övningar på olika nivåer

I en klass är spannet på kunskapsnivåerna brett och därför är spannet av nivåerna på texter och övningar i Brilliant lika brett – det finns något för alla.

Texterna i Brilliant-serien handlar om fascinerande ämnen och spännande människor och tar upp unga människors egna upplevelser och vardag. Till texterna finns en stor mängd övningar på olika nivåer som hjälper eleverna att utvecklas och som repeterar grundläggande kunskaper.

brilliant-uppslag.PNG

Grundlig grammatik

Brilliant är det perfekta läromedlet för elever som behöver befästa sina grammatiska kunskaper. I varje temakapitel finns ett grammatikavsnitt som innehåller en uppvärmningsdel som sedan följs av övningar på tre nivåer. I slutet av Textbook finns ett sammanfattande grammatikavsnitt.

Struktur lika tydlig som en snitslad bana

Eleverna har en Textbook och en Workbook där varje temakapitel innehåller en snitslad bana med tydlig arbetsgång:

  • Talk & tell – fokuserar på muntliga uppgifter och kortare spel som lockar till diskussion, interaktion och samspel.
  • Words & phrases – introducerar viktiga ord och fraser som eleverna har nytta av under temat och som det är bra att nöta och repetera lite extra.
  • Basic text – en kortare text som tar upp sådant som eleverna redan är bekanta med. Till varje basic text finns varierade övningar på tre olika nivåer.
  • Main text – en något längre text där eleverna får bekanta sig ytterligare med temats innehåll samt nya ord och fraser. Även här finns en stor mängd övningar på tre olika nivåer.
  • Grammar – ett avsnitt med fokus på grammatik. Till varje grammar section finns en uppvärmningsdel, övningar på tre nivåer och en kortare checkpoint i Workbook.

Extra texts – i varje kapitel finns minst tre extra texter där eleverna kan utmana sig själva. Antingen genom att läsa eller lyssna. Till varje text finns minst ett uppslag övningar i Workbook. Genom att följa denna arbetsgång blir det alltid tydligt för dig och eleverna vad ni ska göra och vad som kommer härnäst.

Ett lärarstöd värt namnet

Till Brilliant finns en helt ny typ av lärarmaterial i Lärarstöd+. Det är ett digitalt undervisningsverktyg som underlättar för dig i klassrummet. Du fortsätter att undervisa så som du alltid har gjort, bara smidigare. Eleverna har tryckta böcker men du har ett idealiskt verktyg som innehåller det du behöver för en elevaktiv, engagerande och anpassningsbar undervisning.

Med Lärarstöd+ kan du:

  • visa texter, bilder och övningar i fokusläge,
  • spela upp ljudfiler, hörövningar och videor,
  • gå igenom facit till övningar,
  • spela interaktiva spel med dina grupper.

Innehållet är hämtat från elevböckerna vilket gör att det blir ett visuellt stöd för inlärningen.

Textbook och Workbook för åk 7 utkommer i april 2024. Textbook och Workbook för åk 8 och 9 utkommer VT -25.

Läs mer om Brilliant

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration