Kolla in våra titlar inom hållbarhet

Visste du att vi tog fram den första högskoleboken inom CSR på svenska 2012? Sedan dess har vi varje år kommit ut med nya titlar inom hållbarhet, från klassrummet till arbetsplatsen och i företagandet. I vår nya folder kan du läsa mer om vår hållbarhetsutgivning.

Hållbarhet är viktigt för oss – sedan länge. Storsäljaren CSR och hållbart företagande gavs ut 2012 och var startskottet för vår omfattande och viktiga hållbarhetsutgivning.

- Tidigare i år kom vi exempelvis ut med Lärarnas Agenda 2030 – så kan du utbilda om de globala målen som är en metodhandbok för lärare inom grundskola och gymnasium. Boken ger ett enkelt och tydligt stöd genom konkreta tips på hur du som lärare kan utbilda våra barn och ungdomar att förstå, tänka och agera för en bättre värld, säger Anne Laurella, förläggare Sanoma Utbildning.

Anne-L_cirkel.png
Anne Laurella, förläggare

Hållbarhet är en av Sanoma Utbildnings hjärtefrågor. Vi inte bara kan, utan vill på vårt sätt, visa att vi förstår allvaret och tar ansvar för att sprida kunskapen om hållbarhet till kommande generationer.

- I vår nya folder har kan du läsa om våra titlar inom hållbarhet, allt från hållbarhet i klassrummet till hållbarhet på arbetsplatsen och i företagandet. Den beskriver även hur vi på förlaget arbetar med hållbarhet, säger Anne Laurella.

Sanomakoncernen uppdaterade sin befintliga hållbarhetsstrategi mars 2021, som du kan läsa här! Inkluderande lärande, säker datahantering, en hållbar arbetsplats, ett hållbart företagande och miljö ligger i fokus. År 2030 ska hela koncernen vara klimatneutral, läs mer i vår hållbarhetsredovisning.

Läs mer om vår utgivning inom hållbarhet genom att bläddra i foldern nedan!

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration