Avsnitt 13 - På spaning i svenskämnet – inspiration och handfasta lektionstips

Avsnitt 13 - Samtal med Robin Smith, gymnasielärare i svenska och engelska

Varför är det viktigt att träna elever på att ha fel ibland? Hur kan litterära epoker introduceras med exempel ur samtiden? Vilka tankerutiner kan lärare använda för att stimulera sina elevers tänkande? Hur kan moraliska dilemman fungera som utgångspunkter för arbete med historiska händelser, som bombningen av Hiroshima? Läraren och ämnesspanaren Robin Smith ger exempel från sina spaningar i svenskämnet. Det blir ett samtal med många uppslag och konkreta tips på lektionsupplägg och material som kan användas i svenskundervisningen. Robin Smith är gymnasielärare i svenska och engelska på Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan i Stockholm.

Avsnitt 13- På spaning i svenskämnet – inspiration och handfasta lektionstips

Samtal med Robin Smith, gymnasielärare och ämnesspanare i svenska för Lärarnas Riksförbund.

Läs mer

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration