Avsnitt 17 - Att läsa eller se Hjalmar Söderbergs Pälsen? Om film i svenskundervisningen

Samtal med Simon Wessbo, svensklärare och doktorand vid Linköpings universitet.

Hur kan svensklärare arbeta med film i undervisningen? I det här avsnittet av Svenskpodden diskuterar doktoranden Simon Wessbo olika aspekter av filmarbete i klassrummet. Det blir ett samtal om filmatiseringar, remediering och upphovsrätt.

Simon Wessbo berättar även om en studie som han gjort, där han låtit gymnasieklasser antingen läsa Hjalmar Söderbergs novell Pälsen eller se en filmatisering av den. Hur har dessa elever uppfattat berättelsen, och vilka slutsatser kan dra utifrån det? Simon Wessbo förklarar varför det kan vara fruktbart att utgå från en berättelses så kallade kärnfunktioner när man arbetar med film och litteratur i klassrummet, och ger exempel på vilka kärnfunktioner som bygger upp intrigen i just Pälsen.

Svenskpodden - Avsnitt #17

Samtal med Simon Wessbo, svensklärare och doktorand vid Linköpings universitet

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration