Avsnitt 2 - Nyanländas lärande

Avsnitt 2 - Samtal med lärarna och läromedelsförfattarna Camilla Nilsson och Tiia Ojala om undervisning av nyanlända elever.

Hur kan skolan hjälpa nyanlända elever att så snabbt som möjligt erövra svenska språket och lyckas i skolan? Vilka är framgångsfaktorerna? Samtal med lärarna och läroboksförfattarna Camilla Nilsson och Tiia Ojala om begreppet nyanländ, om den kartläggning som skolorna gör av nyanlända elevers kunskaper, om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och om vilka utmaningarna är inför framtiden.

Svenskpodden - Avsnitt 2

Samtal med lärarna och läromedelsförfattarna Camilla Nilsson och Tiia Ojala om undervisning av nyanlända elever.

Lyssna här

Digitala resurser för flerspråkiga elever

Tips från Camilla Nilsson

Skolstil 2
Fantastisk app för att producera texter. Appen läser varje bokstavsljud samtidigt som du skriver och därefter hela ordet. När du skrivit klart kan du välja att lyssna på texten flera gånger. Använd den här appen när eleverna ska skriva av, producera egna texter eller lyssna på andras. I appen finns även en diktningsfunktion som gör att det du säger omsätts i skrift direkt i appen. Klicka på mikrofonikonen på tangentbordet och prova dig fram!

Förenkla länkningar
QR-koder underlättar för eleverna att nå länkar, t.ex. videoklipp, bilder, texter eller hemsidor. Skapa en QR-kod för det du vill att eleverna ska träna på för att underlätta en snabb åtkomst till materialet digitalt. Förslag att använda: cloud QR och skapaqrkod.se

Mina sidor
En app med vardagskoppling och kan med fördel användas på SFI. Appen är mycket enklare än Försäkringskassans hemsida och man kan enkelt anmäla VAB, se kommande utbetalningar o.s.v. Bra att träna läsförståelse med ord och datum som vuxna ofta stöter på.

Tips från Tiia Ojala

Filmer på många språk
Animerade filmer med ämnesinnehåll från Lgr11 (åk 7–9). Filmerna kan ses och höras på svenska, engelska, somaliska, arabiska, dari och tigrinja. Det fina i studi.se är den nyanlända eleven kan titta på de svenska filmerna och få en överblick om ämnet.

Studiestöd på modersmål
En digital tjänst där eleven kan lyssna på läromedlets översättningar och förklaringar på arabiska, persiska, tigrinja och somaliska. Detta hjälper eleven att förstå texten i läromedlet och gör det därmed lättare för eleven att hänga med i undervisningen.

Ordlexikon
Ett lexikon på nätet som inte bara nöjer sig med en översättning utan man kan även se ordet i ett sammanhang. Lexin finns även som applikation samt har även ett bildlexikon och ett animationslexikon.

En sökmotor på många språk
En av de stora fördelarna med Wikipedia är att eleven kan söka information om ett ämne på andra språk än svenska. Det hjälper eleven att förstå ämnesinnehållet på lektionerna.

Klicka här för att ladda ner tipsen ovan i pdf-format (PDF-dokument, 113 kB)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration