Lektionsdesign – samtal med Helena Wallberg

Lektionsdesign handlar om formgivning av undervisning – om att utforma lektioner så att alla i elevgruppen kan utvecklas oavsett förutsättningar.

Svenskpodden avsnitt 20.jpg

I det här avsnittet av Svenskpodden berättar läraren och specialpedagogen Helena Wallberg hur lektionsdesign kan hjälpa lärare att organisera arbetet i klassrummet. Hon förklarar begreppen differentierad och explicit undervisning, och presenterar en handfast modell för hur lektioner kan byggas upp. Modellen består av åtta faser – från lektionens inledande ritualer och rutiner till lärarens avslutande formativa bedömning av lektionen. Helena Wallberg ger konkreta tips på aktiviteter under lektionens olika faser.

Svenskpodden - Avsnitt #20

Samtal med Helena Wallberg, lärare, specialpedagog och författare till boken Lektionsdesign – en handbok

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration