Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Avsnitt 6 - Informationssökning och källkritik i svenskämnet

Avsnitt 6 - Samtal med Katarina Fast Ehrlén – en av författarna till läromedlet Det är bara att googla! – om informationssökning och källkritik. Fake knowledge vad är det och hur undviker vi det?

”Desto mer en elev kan i ett ämne, får eleven lättare att skaffa sig ett källkritiskt förhållningssätt till det den läser och tar till sig.”

Genom undervisningen i svenska ska eleverna få kunskaper om hur man söker och kritiskt granskar information från olika källor. Men hur gör man i praktiken? Katarina bl.a. ger konkreta exempel på uppgifter för svenskämnet, som till exempel:
- Hur kan ni arbeta med er egen skolas webbplats – fakta granska, vem har citats om skolan, är bilder som visas på hemsidan ens från skolan?
- Vet dina elever om att de kan redigera Wikipedia? - hur ska du och dina elever förhålla er till den sighten som källa och hur arbetar Katarina med Wikipedia i sin undervisning?

Få förklaringar och fler exempel berättade av Katarina i podden.

Svenskpodden - Avsnitt 6

Samtal med Katarina Fast Ehrlén – en av författarna till läromedlet Det är bara att googla! – om informationssökning och källkritik.

Lyssna här

Lektionstips från Katarina

• För dig som arbetar med högstadie- och gymnasieelever tipsar vi om ett utdrag ur Det är bara att googla! - Hitta nyckelord och gör dem till trampoliner i din sökprocess.

Klicka här för att ladda ner lektionstipset ur Det är bara att googla i pdf-format (PDF-dokument, 507 kB)

• För mellanstadieelever hittar du följande tips ur ZickZack Sökrummet - Vem är mest trovärdig? och Hur mycket tror du på det här?

Klicka här för att ladda ner lektionstipset ur ZickZack i pdf-format (PDF-dokument, 138 kB)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration