Avsnitt 6 - Informationssökning och källkritik i svenskämnet

Avsnitt 6 - Samtal med Katarina Fast Ehrlén – en av författarna till läromedlet Det är bara att googla! – om informationssökning och källkritik. Fake knowledge vad är det och hur undviker vi det?

”Desto mer en elev kan i ett ämne, får eleven lättare att skaffa sig ett källkritiskt förhållningssätt till det den läser och tar till sig.”

Genom undervisningen i svenska ska eleverna få kunskaper om hur man söker och kritiskt granskar information från olika källor. Men hur gör man i praktiken? Katarina bl.a. ger konkreta exempel på uppgifter för svenskämnet, som till exempel:
- Hur kan ni arbeta med er egen skolas webbplats – fakta granska, vem har citats om skolan, är bilder som visas på hemsidan ens från skolan?
- Vet dina elever om att de kan redigera Wikipedia? - hur ska du och dina elever förhålla er till den sighten som källa och hur arbetar Katarina med Wikipedia i sin undervisning?

Få förklaringar och fler exempel berättade av Katarina i podden.

Svenskpodden - Avsnitt 6

Samtal med Katarina Fast Ehrlén – en av författarna till läromedlet Det är bara att googla! – om informationssökning och källkritik.

Lyssna här

Lektionstips från Katarina

• För dig som arbetar med högstadie- och gymnasieelever tipsar vi om ett utdrag ur Det är bara att googla! - Hitta nyckelord och gör dem till trampoliner i din sökprocess.

Klicka här för att ladda ner lektionstipset ur Det är bara att googla i pdf-format (PDF-dokument, 507 kB)

• För mellanstadieelever hittar du följande tips ur ZickZack Sökrummet - Vem är mest trovärdig? och Hur mycket tror du på det här?

Klicka här för att ladda ner lektionstipset ur ZickZack i pdf-format (PDF-dokument, 138 kB)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration