Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Avsnitt 9 - Läs- och skrivundervisning under de första skolåren

Avsnitt 9 - Samtal med Karin Pettersson och Linda-Mari Johansson – arbetar båda som förstelärare på Kvarnbackaskolan i Stockholm.

I det här avsnittet av Svenskpodden får du lyssna till ett samtal med lärarna Karin Pettersson och Linda-Mari Johansson som båda har stor erfarenheter av att arbeta med genrepedagogik och ASL, Att skriva sig till läsning.

Svenskpodden - Avsnitt 9

Ett samtal med lärarna Karin Pettersson och Linda-Mari Johansson som båda har stor erfarenheter av att arbeta med genrepedagogik och ASL, Att skriva sig till läsning.

Lyssna här

Lektionstips

Karin Pettersson och Linda-Mari Johansson, arbetar båda som förstelärare på Kvarnbackaskolan i Stockholm, där lärarna tagit fram en genretrappa med de textgenrer som lärarna arbetar med i de olika årskurserna. Karin och Linda-Mari går i det här avsnittet igenom skolans genrepedagogiska arbete, om metoden ASL, Att skriva sig till läsning, och ger konkreta exempel från sina respektive klassrum i förskoleklass och på lågstadiet.

Karin Pettersson är även författare till boken Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3: cirkelmodellen, genrepedagogik, ASL och IKT och hon skriver även läromedel i Zick Zack-serien för förekoleklass.

Klicka här för att ladda ner Lektionstips (PDF-dokument, 100 kB)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration