Avsnitt 9 - Läs- och skrivundervisning under de första skolåren

Avsnitt 9 - Samtal med Karin Pettersson och Linda-Mari Johansson – arbetar båda som förstelärare på Kvarnbackaskolan i Stockholm.

I det här avsnittet av Svenskpodden får du lyssna till ett samtal med lärarna Karin Pettersson och Linda-Mari Johansson som båda har stor erfarenheter av att arbeta med genrepedagogik och ASL, Att skriva sig till läsning.

Svenskpodden - Avsnitt 9

Ett samtal med lärarna Karin Pettersson och Linda-Mari Johansson som båda har stor erfarenheter av att arbeta med genrepedagogik och ASL, Att skriva sig till läsning.

Lyssna här

Lektionstips

Karin Pettersson och Linda-Mari Johansson, arbetar båda som förstelärare på Kvarnbackaskolan i Stockholm, där lärarna tagit fram en genretrappa med de textgenrer som lärarna arbetar med i de olika årskurserna. Karin och Linda-Mari går i det här avsnittet igenom skolans genrepedagogiska arbete, om metoden ASL, Att skriva sig till läsning, och ger konkreta exempel från sina respektive klassrum i förskoleklass och på lågstadiet.

Karin Pettersson är även författare till boken Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3: cirkelmodellen, genrepedagogik, ASL och IKT och hon skriver även läromedel i Zick Zack-serien för förekoleklass.

Klicka här för att ladda ner Lektionstips (PDF-dokument, 100 kB)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration