Webbinarier för gymnasiet och vuxenutbildning

Har du missat något av våra webbinarier eller vill du se dem igen? Här samlar vi alla genomförda webbinarier om våra läromedel för gymnasiet och vuxenutbildning. Titta när det passar dig.

Så undervisar du med framgång på distans

Svenska och svenska som andraspråk

Upptäck språket
Grundhjulet Start
Svenska Impulser och Svenskpodden klassiker

Sfi

ALFA sfi - att undervisa i sfi kurs A, studieväg 1
Textbygget D

Företagsekonomi

Value Företagsekonomi

Vård och omsorg

Om vård och omsorgsutgivningen 2021
Psykiatri 1 Arbetsbok

Naturorienterade ämnen

Naturkunskap 1a1 och 1b

tom_bild.png

Så undervisar du med framgång på distans

Anna Gustafsson, gymnasielärare bjuder på fem lärdomar från distansundervisning.

tom_bild.png

Upptäck språket

Författarna Britt Klintenberg och Annette Pedersen berättar om läromedlet Upptäck språket som vänder sig till ungdomar på högstadiet och gymnasiet som är på väg att klara målen i svenska som andraspråk för åk 9. Webbinariet är inspelat i november 2020.

tom_bild.png

Grundhjulet start - en brygga mellan sfi och sva

Kristina Asker, författare till Grundhjulet start, berättar om tankarna bakom den, visar utdrag samt ger några exempel på hur läromedlet kan användas.

tom_bild.png

Svenska impulser och Svenskpodden klassiker

I detta webbinarium kommer författarna Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson presentera den nya upplagan av Svenska impulser 2. De berättar även om Svenskpodden klassiker och hur den kan stötta arbetet i klassrummet. Webbinariet är inspelat i oktober 2020.

tom_bild.png

Webbinarium om ALFA sfi - att undervisa i sfi kurs A, studieväg 1

När du undervisar på studieväg 1 i kurs A krävs ett långsamt tempo och en lite annorlunda pedagogik. I detta webbinarium kommer Cinna Alenius, författare till Alfa sfi A spår 1, presentera ALFA - ett läromedel som är skapat för att främja läs- och skrivinlärningen.

Cinna förklarar hur läromedlet är uppbyggt och vad som är den pedagogiska tanken bakom samt ge exempel på lektionsupplägg och lite allmänna tips. Webbinariet är inspelat oktober 2020.

tom_bild.png


Textbygget texttyper för SFI D

I detta korta webbinarium på 7 minuter ger författaren Tiia Ojala en presentation av Textbygget D. Du får även tips på hur du kan använda dig av läromedlet på bästa sätt. I Textbygget sfi D får eleverna lära sig att skriva, läsa, lyssna och diskutera olika typer av texter. Textbygget är ett stöttande och språkutvecklande material som utgår från cirkelmodellen. Webbinariet är inspelat i februari 2020.

tom_bild.png

Value Företagsekonomi

Ta del av ett webbinarium med författarna Mikael Ottosson och Anders Parment där de berättar om Value Företagsekonomi. Value ger eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande, allt i enlighet med skolans uppdrag.

tom_bild.png

Webbinarium "Företagsekonomiskt tänkande behövs i turbulenta tider"

Under Corona-pandemin har vi lärt oss hur svårt det kan vara att fatta beslut, när svåra negativa effekter ställs mot varandra. För att hantera sådana komplexa situationer krävs omvärldsorientering, hållbarhetsmedvetenhet och ett öppet sinne . Med författarna till
Value Företagsekonomi, Mikael Ottosson och Anders Parment.

tom_bild.png

Webbinarium om Value Företagsekonomi 1 i plattformen Kampus

Oskar Lindmark digitalt innehållsansvarig för Kampus leder webbinariet där du får en demo av den digitala versionen av Value Företagsekonomi 1.

tom_bild.png

Vård och omsorgsutgivningen 2021

Irene Bonde, förläggare och Maria Sandum, förlagsredaktör berättar om vår kommande utgivning enligt den nya reformen. De berättar om förändringarna och hur vi säkerställer och anpassar våra kommande titlar. Under webbinariet presenterar de även våra nya författare och informerar om det pågående arbetet med lärarhandledningar till varje kurs.

tom_bild.png

Psykiatri 1 Arbetsbok

Inspirereras tillsammans med författarna Sarah Nordstedt och Kristoffer Moteie där de berättar om Psykiatri 1 Arbetsboks uppbyggnad och struktur.

tom_bild.png

Naturkunskap 1a1 och 1b

Den senaste upplagan är en ordentlig ombearbetning och uppdatering av den tidigare upplagan. Lyssna på Anna Gustrin, redaktör som berättar om vad som är nytt i de nya upplagorna av Naturkunskap 1a1 och 1b

tom_bild.png

Vi besöker gärna din skola eller träffas digitalt

Vi kommer gärna ut till din skola och presenterar vår mix av tryckta och digitala läromedel – allt för en nutida undervisning. Möjlighet att ses via ett webbmöte finns också. Det fungerar som ett vanligt skolbesök förutom att vi i stället ses på en digital mötesplattform.

Kontakta någon av våra kundansvariga eller boka in ett skolbesök här, så kontaktar vi dig inom kort.