"Barn behöver både få uppgifter som de klarar av och spännande utmaningar"

När Kristina Åsenius fick frågan om hon ville skriva arbetsböcker och lärarguider till Robinböckerna, så blev hon stolt och hedrad över frågan, men samtidigt tveksam till om hon verkligen skulle kunna klara av det tidsmässigt då hon jobbade heltid som speciallärare.

- Men sen vaknade jag mitt i natten och tänkte – Anna! Som tur är svarade hon ”ja” med en gång när jag ringde och frågade om vi skulle göra det tillsammans, berättar Kristina.

I två blogginlägg vill vi dela med oss om hur arbetet gick till när Robin skapades, från tanke till handling. I del 1, "Det märks att Robinserien är framtagen med ett stort hjärta", träffade vi Mia och Pernilla som berättade om arbetet med läseböckerna, i del 2 får vi träffa Kristina och Anna som skapat arbetsböckerna och lärarguiderna.

Trots att det hade gått 14 år sedan Anna Wickström och Kristina Åsenius var lärarkollegor på samma skola, så hittade de snabbt in i samarbetet.

- Anna är kreativ och påhittig. Det är hon som ritar sidorna och kommer med förslag på det visuella, medan jag är mer teoretisk, förklarar Kristina.

De började med att göra upp en plan för hur man skulle arbeta med bokstäverna och vilka moment som skulle kunna ingå i övningarna.

- Vi träffades och skissade olika förslag på hur materialet skulle kunna se ut. Sen delade vi upp uppgifterna och arbetade på varsitt håll med gemensamma digitala mappar, berättar Anna.

- Det är viktigt att få med alla delar. Läsförståelse, bokstavsträning, tala, lyssna och samtala, förklarar Kristina. Vi har också tagit med handalfabetet.

Anna berättar att det kan vara utmanande att skapa övningar som passar elever med många olika förutsättningar.

- Barn behöver känna att de klarar av uppgifterna för att vara trygga med materialet. Men de behöver också spännande utmaningar. Vi ville hitta den rätta balansen.

När det gäller arbetet med lärarguiden, som finns både i en digital och i en tryckt version, har det istället handlat om att sålla bland alla idéer.

- Är du nyutexaminerad lärare så ska du känna att du får ett ordentligt stöd som hjälper dig att genomföra dina lektioner och är du mer erfaren finns det tips och idéer till dig med.

Robin_1-3_arbetsbok_lararguide.jpg
Robinböckerna 1-3, Arbetsbok och Lärarguide

Anna och Kristina tycker båda att det har varit inspirerande att få en inblick i förlagsvärlden. Men har projektet också påverkat dem i rollen som lärare? Anna tycker att hon fått en bättre förståelse för allt arbete som ligger bakom ett läromedel.

- Nu tänker jag mer på hur jag kan dra nytta av olika läromedel. Jag läser mer noga och sätter på mig en annan sorts glasögon. Hur har de tänkt här?, menar hon.

- Jag har lärt mig massor, svarar Kristina. Till exempel ser jag nu tydligare vinsterna med formativ bedömning och att mer traditionellt lärande i klassrummet kan kompletteras på effektiva sätt med olika digitala verktyg och övningar.

Robinserien F-3

Robinserien omfattar ett gediget tryckt och digitalt lärarstöd, läseböcker och arbetsbok samt digital färdighetsträning i Bingel. Läseboken för respektive årskurs finns på tre nivåer så att alla elever ges möjlighet att utveckla sin läsning efter egen förmåga. Läs mer om Robinserien här!