Hanna-Karin Grensman intervjuas om Content Marketing

Content marketing i praktiken

Hanna-Karin Grensmans nya bok, Content marketing, är en praktisk och konkret bok som ger läsaren en karta över alla de tekniker som behövs för att behärska innehållsmarknadsföring och samtidigt säkerställa att insatserna leder till affärsnytta.

Författaren Hanna-Karin Grensman har en bakgrund som affärsutvecklare i IT-branschen och har djup kunskap inom strategiskt digitalt arbete och kommunikation. Under de senaste tolv åren har hon arbetat som lärare inom IT på Yrkeshögskolan och har där tagit fram ett flertal IT-och kommunikationsrelaterade utbildningar. Hon har författat flertalet böcker, bland annat ”E-handel i praktiken – från strategi till affärsnytta” (2019) och är nu aktuell med sin senaste bok, ”Content marketing”.

Hur kommer det sig att du bestämde dig för att skriva den här boken?

- ”Content marketing” är min nionde bok och idén kom samtidigt som jag skrev ”E-handel i praktiken” som har ett brett fokus och kan användas av alla som sysslar med någon form av försäljning och vill arbeta strategiskt med hjälp av moderna och digitala tekniker. Detta innefattar fokus på modern marknadsföring, men för att boken inte skulle bli allt för lång så valde vi att lyfta ut denna del till just ”Content marketing”, berättar Hanna-Karin.

- Jag ville skapa något som läsarna kan ha konkret nytta av och kunna applicera. Det finns mängder med böcker vars huvudsakliga fokus är det teoretiska och andra som är enkla och översiktliga. Få kopplar dock an till den praktiska verkligheten, vilket är en målsättning med alla böcker jag skrivit, att användaren ska kunna omsätta teorin i praktiken utan alltför många omsvep.

Vilka tror du skulle ha mest nytta av din bok?

- ”Content marketing” fungerar utmärkt som kurslitteratur för yrkeshögskolan, men den kan också ha ett stort värde för universitet och högskola, framförallt för de utbildningar som har ambitionen att studenterna ska kunna göra saker i praktiken efter avslutad utbildning. Just bokens praktiska fokus gör att den egentligen passar alla som vill utöka sina kunskaper inom innehållsmarknadsföring, säger Hanna-Karin.

- Detta märkte jag i samband med lanseringen av ”E-handel i praktiken”, tillägger hon, där var målgruppen först och främst yrkeshögskolan, men för den som på egen hand vill sätta sig in i ämnet och förstå det så har kombinationen av teori och praktik fungerat utmärkt bra.

Förutom bokens praktiska fokus så har Hanna-Karin velat lägga fokus på affärsnytta, något hon menar ofta saknas i liknande litteratur.

- Om man gör en investering, i tid eller i pengar, så bör man få tillbaka den i någon form. Det spelar ingen roll om du arbetar i en ideell organisation, ett privat företag eller är i verksam inom offentlig förvaltning. De resurser som man har till sitt förfogande är begränsade. För att organisationen ska överleva behöver du fatta kloka beslut om hur resurserna ska användas – och allra helst sådana beslut som gör att du får tillbaka mer pengar än vad du investerade.

Vilka är de vanligaste misstagen som företag gör när de ställer om till mer innehållsmarknadsföring?

- Det finns flera vanliga problem när det kommer till det strategiska arbetet, framförallt när något är nytt och modernt. Kanske gör man det för att ”alla andra gör det” utan att lägga tillräckligt med energi på att undersöka om det faktiskt passar det egna företaget. Många tycker också att det är obehagligt att beräkna och följa upp affärsnyttan ordentligt och när vi inte planerar ordentligt så minskar vi drastiskt våra möjligheter att lyckas med det vi föresatt oss. Det kan också vara så att man inte förstår modellen, processerna och/eller verktygen tillräckligt bra för att använda dem i praktiken och därför inte får det förväntade utfallet.

Du skriver om ett område som genomgått en stor förändring på förhållandevis kort tid. Har du någon spaning inför de närmaste åren?

- Kundernas nya köpbeteende har tvingat fram en ny sorts marknadsföring: marknadsföring som sker med kundens samtycke. Inbound marketing (eller permission marketing), handlar i grunden om att skapa värdefullt och intressant innehåll, och sprida det, företrädesvis via sociala kanaler där potentiella kunder frivilligt och aktivt söker upp innehållet, när och på det sätt som passar dem. På så vis skapas medvetenhet och attraktion hos potentiella kunder, förtroende byggs och kundupplevelsen förbättras. Detta synsätt och dessa krav från kundernas sida kommer inte att gå tillbaka, om något kommer de snarare att tillta. De företag som bäst kan möta kundernas behov och önskemål är också de som kommer att lyckas bäst. Alla företag och alla organisationer behöver helt enkelt förhålla sig till detta.

- I grund och botten handlar det om samma sak, fortsätter hon, oberoende av vilka digitala plattformar vi talar om. Du behöver alltid ta hänsyn till vilken som är din målgrupp och ha kunskap om denna, du behöver säkerställa att den digitala plattformen möter dina (och din målgrupps) faktiska behov. Och du behöver ha en plan för att räkna hem din investering så att affärsnytta skapas.

Läs mer om Content marketing här!