Dold potential - Så skapas innovation utanför kärnaffären

”Hur kommer det sig att de flesta av oss är medvetna om behovet av att förnya våra organisationer för att överleva, men ändå gör så lite åt det?” Så inleds Mattias Axelsons nya bok, ”Dold potential. Så skapas innovation utanför kärnaffären.”

Mattias Axelson är doktor i företagsekonomi och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, föreläsare och författare och har tidigare skrivit boken ”Växla upp innovationskraften”. Med Dold potential delar han med sig av vilka steg de företag och organisationer tagit som återuppfunnit sig själva genom att skapa nya affärer utanför kärnaffären.

Hur skulle ett kort svar kunna låta, på den frågan?

- Resan att återuppfinna sig själv börjar med tre frågor: Vilka är vi? Vart vill vi? Vilken är vår dolda potential? Den första frågan handlar både om strategisk position och identitet, svarar Mattias. Den handlar om att zooma ut och se vilka behov som växer fram i olika kundgrupper, även sådana som företaget inte möter idag. Utifrån insikterna om behov är nästa steg att fundera på vilka möjligheter som kan uppstå som känns attraktiva som affärer och förenliga med värderingar.

- Den tredje frågan, fortsätter Mattias, sätter fokus på vilka resurser som finns i den egna organisationen eller i gränsytorna mot andra organisationer, som kan utgöra startpunkten på skapandet av nya värden. Efter att ha svarat på frågorna är det viktiga att organisera sig rätt för att förverkliga potentialen.

Du skriver bland annat att ”nyckeln till att lyckas är ledarskap utanför boxen”. Är alla företag ”som gör som de alltid gjort” dömda att misslyckas?

- Förr eller senare är det så. Frågan är bara när. Den som argumenterar emot förändring måste kunna påvisa att omvärlden inte förändras… Vilket ju historiskt inte visat sig vara fallet. Så förändring kommer för eller senare, menar Mattias.

Mattias berättar att det är populärt att prata om så kallade disruptioner som likt jordbävningar snabbt slår sönder det etablerade, ett klassiskt exempel är digitalkameran som krossade Kodak, men menar att förändringen oftare kommer stegvis och att det då är då lätt att förneka den.

- Den som inser behovet av förnyelse i god tid har ett försteg, som ibland är ointagligt, säger han.

Kan man ta till vara på dold potential ”riskfritt”?

- I all verksamhet, i allt nyskapande, finns risk, svarar han. Men det gäller att hantera risk på ett sätt som är acceptabelt för dem som ska ta den, exempelvis finansiärer. Lösningen ligger i att reducera risken genom kontrollerbara steg. Konkret innebär det att arbeta experimentellt, att testa idéer och koncept om nya affärer för att se vilka som verkar matcha kundbehov bäst. Ju mer vi lär oss desto lägre blir risken. När vi når ett läge att vi har en affärsmodell som visar sig både skapa värde för kunder och bra intäkter för oss är risken så pass reducerad att vi kan börja investera större belopp.

Mattias_A_Dold-Potential_Nyhet.jpg

I Dold potential skriver Mattias att man bör skapa en portfölj med olika framtidsalternativ: ”Att likt en trädgårdsmästare så flera frön, ta hand om de små plantorna, väl medveten om att bara några kommer att bli stora och ge frukt. Men utan många frön i början av processen och en skicklig trädgårdsmästare som leder arbetet under växtperioden är risken stor att det inte blir någon frukt alls. Förnyelse av företag behöver samma trädgårdsmästarpolicy.”

Analogin är lätt att förstå teoretiskt, men kanske svårare att applicera i praktiken. Har du några konkreta tips?

- Hur man tillämpar beror på sammanhanget. En bra början brukar vara att samla en grupp personer för att ta fram ett antal konkreta koncept på nya affärer. För offentliga verksamheter handlar det om motsvarande process, men då pratar vi om innovationer i form av exempelvis nya erbjudanden till medborgare.

- Detta första steg är sådden. Sedan börjar odlingsfasen, och hur den ser ut beror ju på miljön och vad som odlas. Men en sak är klar, utan personer med dedikerad tid och resurser så blir det inga resultat. Att organisera på rätt sätt och att arbeta hängivet är därför helt avgörande. För en liten organisation är det kanske en person som tar ansvaret att på en del av sin tid skapa de nya möjligheterna, i en stor kan det handla om flera grupper som arbetar parallellt med olika satsningar.

Man brukar säga att nöden är uppfinningarnas moder. Hur skulle du säga att förnyelse skiljer sig åt i ett företag som går bra respektive ett som går mindre bra?

- Ett företag som går bra har större möjligheter att testa brett, säger Mattias. Det finns också en annan uthållighet. Men det kan också innebära en lägre känsla av angelägenhet och brådska, vilket medför risk för halvhjärtat genomförande. Företag som har en tuff finansiell situation måste prioritera hårdare, och kan generellt sett behöva få intäkter snabbare. Fördelen kan vara att engagemanget och insikten av betydelsen av att lyckas är större. Risken är förstås att tiden inte räcker…

Vilka riktar sig boken till och hur tror du att den kan hjälpa företag att hitta sin dolda potential?

- Jag har skrivit boken för att fler ska våga och kunna skapa nya affärer som förnyar, utanför dagens kärna, menar Mattias. Min förhoppning är att den ska vara till nytta oavsett vilken roll man har – det är en bok för förnyare helt enkelt, i både offentliga och privata organisationer. Styrelser och högsta ledning har förstås direkt ansvar för det som boken berättar om. Men även mellanchefer, experter och konsulter är andra roller som kan ha intresse av att både se behovet av att förverkliga dold potential och få tips om hur innovativa resultat kan uppnås effektivt, tillägger han. Ofta har personer med den typen av roll många insikter och idéer samt förstås ett operationellt ansvar för att få det att hända.

Du citerar Victor Hugo: ”Det finns inget mer kraftfullt än en idé vars tid har kommit.” och menar att det är precis så det är med dold potential. Hur vet man att tiden är mogen?

- Det vet man inte förrän efteråt, ler Mattias. Men det finns bara ett sätt att reda på det och det är att ge sig ut och prova! Därför är det så viktigt att behärska metoder för experimenterande, så ett snabbt lärande uppnås om vad som funkar och inte funkar. Snabbt lärande kombinerat med uthållighet ger en möjlighet att faktiskt påverka tajming.

- Genom att vara ute bland kunder, testa nya koncept och utveckla kompetenser skapas dels insikter om när det är på väg att bli tajming och en kapacitet att accelerera när tiden är rätt. Det visar sig inte minst i kristider att de som har lite olika mindre ”tester” på gång har bättre chans att parera och dra nytta av förändringen. Exempelvis tjänster som visade sig vara redo att växlas upp online när världen drabbades av Corona. Så möjligheter kommer sällan av sig själva, de är ett resultat av kombinationer av förberedelser och förmåga att agera när tillfället kommer.

Mer om Dold potential

Alla organisationer har en dold potential – koncept, kompetenser och kontakter som kan användas på nya sätt för att skapa nya erbjudanden för nya tider. När kärnverksamheten slukar alla resurser är utmaningen att faktiskt gå från idé till affär. Våga och lär dig ta steget utanför boxen och skapa nya innovationer. Vad krävs för att lyckas?

Läs mer om Dold potential här!

Privatperson? Boken finns t ex att köpa på Adlibris.