Så förbättrar du din studieteknik

Studieteknik – din guide till framgångsrika studier är en bok som är tänkt att fungera som en introduktion till högre studier.

Boken ger en omfattande genomgång av olika studietekniker, dess för- och nackdelar samt hjälper studenten att välja den eller de tekniker som passar bäst i olika studiesituationer.

Få ut mer av din kurslitteratur på universitetet med rätt studieteknik

Terminsstart! För den som har blivit antagen till högre utbildning är det bråda dagar och mycket att tänka på! Köp av kurslitteratur för högskola kan vara en dyr affär för studenter. Vi på Sanoma Utbildning har inte bara läromedel för universitet och högskola, vi har dessutom böcker i studieteknik som kan komma till användning för den som vill bli extra framgångsrik i sina studier. Alla studenter kan bli bättre på studieteknik, även den som klarat gymnasiet med bra betyg.

Studieteknik-GIF-580x255.gif

Studieteknik är upplagd efter dessa tre byggstenar

Boken Studieteknik är upplagd efter konsten att minnas, konsten att förstå och konsten att lära och bygger på de senaste årens forskning. Den innehåller många exempel, övningar, och tankeverktyg samt förklaringar av ord som kan vara nya för den som precis påbörjat sina universitets- eller högskolestudier. Teorierna tar avstamp i hjärnan och hur denna fungerar. Dessutom presenterar Studieteknik flera praktiska råd inför och under själva tentatillfället. Om du lär dig många olika studietekniker och dessutom vet när du ska använda dig av den ena eller andra tekniken, så kommer du både att spara tid och lära dig mer.

Författaren Niklas Ericsson, filosofie doktor och legitimerad gymnasielärare i historia, har de senaste 20 åren undervisat på både gymnasiet och Stockholms universitet, i såväl ämnet historia som på kurser i studieteknik. En bra studieteknik gör studierna roligare och enklare. Köp av kurslitteratur för universitetsstudenter är en investering! Rätt studieteknik gör att du får ut det mesta av dina nya böcker.