Låt läromedlet spegla den svenska vardagen

Tiia Ojalas passion är att hjälpa nyanlända att omfamna och lära sig det svenska språket. Det gör hon både genom att på egen hand stötta människor i deras språkträning, och genom att skriva några av de mest populära läromedlen inom SFI. Här berättar hon om sina drivkrafter och varför det är så viktigt att SFI-litteraturen moderniseras utifrån människors behov.

– Människor driver mig, berättar Tiia. Det är så viktigt att nyanlända får en bra start i livet och en möjlighet att integreras. Och att lärare får det stöd de behöver för att hjälpa dem med detta.

Tiia är både legitimerad lärare och diplomerad lärarcoach. Hon är även författare till flera av Sanoma utbildnings läromedel, som bokserien Resan hit, Förstå Språket och Textbygget. Hon berättar med glöd i rösten hur människor kommer till SFI-kurser ivriga att lära sig språket.

– Många utbrister direkt ”jag vill ha jobb”, säger Tiia. De är så ivriga att lära sig det svenska språket och göra framsteg fort för att gå vidare i samhället.

När Tiia skapar sina läromedel utgår hon alltid från kunskapskraven. Forskningen är en lika stor drivkraft för henne, att skapa litteratur som är evidensbaserad och att pedagogiken följer en forskning som skolverket förespråkar, som cirkelmodellen och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Men också att läromedlets innehåll speglar samtiden.

– Eleverna ska lära sig det som krävs, säger Tiia. Men de är vuxna människor, och de måste få hjälp att nå kunskapskraven på sina villkor. Därför får de arbeta med texter som är förankrade i verkligheten, situationer som de möter i sin vardag i ett nytt samhälle. De får också arbeta med texttyper som de har nytta av i framtida studier.

Med rätt stöttning nås kunskapskraven

Tiia berättar om de fyra faser som en skrivprocess har. Om eleverna t ex ska skriva en novell handlar första fasen om förarbetet, där gruppen går igenom ämnet och vad texten ska handla om. I fas två får eleverna läsa modelltexter, studera textmallar och grammatik. I tredje fasen får eleverna skriva tillsammans i gruppen och i sista fasen får de skriva en novell på egen hand.

– Målet är att eleverna ska prestera en egen text, med hjälp av alla övningar och allt stöd som finns. Man ska komma ihåg att detta är utmanande texter, men med stöttning klarar de flesta det. Och som de växer då!

Tiia fortsätter beskriva hur stöttande modeller hjälper eleverna att lyckas. Oavsett vad de ska lära sig arbetar först alla i gruppen tillsammans med läraren, sedan i par och därefter tränar varje elev själv. APE – alla, par och enskilt.

– Det är viktigt med språkutvecklande övningar. Det handlar inte bara om skrivande, samtal, lässtrategier och hörförståelse, det är viktigt att ta hänsyn till alla nivåer i processen. Det måste finnas ett tydligt syfte med varje övning. Alla är små bitar av en helhet. Sedan är det extra viktigt att lärarna får stöd, det mesta som finns för att hjälpa en elev finns i boken.

Verkligheten inspirerar

Tiia berättar om värdet av att modernisera SFI-litteraturen med texter som är förankrade i verkligheten.

– Vi diskuterar texterna och låter eleverna påverka, säger Tiia. Om texten till exempel ska handla om föräldrapenning så pratar vi om den i gruppen. Finns det liknande system i de länder som eleverna kommer från? Har de själva ansökt? Och så vidare.

Feedback från lärare har visat att detta gör eleverna mer motiverade, vilket gör hela utbildningen mer effektiv.

– När texterna speglar samhället blir eleverna inspirerade, säger Tiia. De får lyssna om att betala skatt, ansöka om ID-kort och hur sjukpenning fungerar till anställda. Och de får skapa redogörande texter kring ämnen de möter i vardagen. Det här ökar inte bara elevernas motivation, utbildningen blir också tidseffektiv. Varje elev har ett visst antal timmar inom SFI, och här får vi rätt fokus på vad de behöver kunna för att nå kunskapskraven.

Tiia-Ojala_titlar.jpg

Tiija Ojala är författare till bokserierna Resan hit, Förstå Språket och Textbygget

Engagemanget vilar aldrig

Som för många lärare är själva lärandet en livsstil för Tiia. Hon deltar aktivt i olika projekt för att hjälpa nyanlända att integreras.

– Jag är engagerad i detta även utanför mitt jobb, berättar Tiia. Jag träffar många nyanlända på fritiden, bland annat sitter vi på kaféer och tränar svenska. Ibland hjälper jag också ensamkommande som kanske behöver extra mycket stöd. Det finns ett underbart kafé dit jag ofta går, där det känns som folk från hela världen kommer en kväll i veckan för att lyssna på olika konserter. Det är härligt. Vi behöver mötas!

Läs mer om Textbygget här

Läs mer om Resan hit här

Läs mer om Förstå Språket Matematik här

Läs mer om Förstå Språket Samhällskunskap här

Läs mer om Förstå Språket NO/SO här