”Min ambition med boken är att ge eleverna en bra plattform att stå på i sitt kommande yrkesliv inom hälso- och sjukvården”

I likhet med de flesta av våra författare inom vårdsegmentet, har han vigt större delen av sitt liv åt frågor kopplade till vården. Vi talar om Johan Strömberg som tidigare givit ut böckerna Räddningsmedicin och Akutsjukvård och nu är aktuell med ännu en bok, nämligen Hälso- och sjukvård 1, tillsammans med Anna-Karin Axelsson.

Johan Strömberg har hunnit bli 61 år. Han är gift med en sjuksköterska och har två vuxna söner och barnbarn. Familjen bor i Skövde, en plats de varit trogna under större delen av sitt gemensamma liv, men somrarna spenderas gärna sedan ett par år tillbaka i en villavagn stationerad vid Vätterns strand.

Johan började sin yrkesbana inom vård och omsorg som sjukvårdsbiträde, varpå han tog klivet till undersköterska och utbildade sig därefter till sjuksköterska innan han blev vårdlärare på Omvårdnadsprogrammet, sedermera Vård- och omsorgsprogrammet.

Du har tidigare gett ut böckerna Räddningsmedicin och Akutsjukvård och är nu aktuell med ännu en bok, Hälso- och sjukvård 1. Hur kommer det sig att du blev läromedelsförfattare?

- Första uppdraget under tiden som vårdlärare i Lidköping var att leda kursen Omvårdnad akutsjukvård, berättar Johan. Jag påpekade att det inte fanns någon bok till kursen jag undervisade i och fick då svaret "Men skriv en då" – och på den vägen är det, skrattar han.

Sedan dess har Johan också hunnit utveckla en rad olika lokala kurser: Olyckor med miljöeffekter, Räddningsmedicin och Skydd och säkerhet, vilka alla har legat till grund för Skolverkets nationella kurser. Så småningom gled han över till skolledaruppdrag och blev rektor för Vuxenutbildningen i Skövde. Idag arbetar han som avdelningschef med ansvar för bland annat rektorer inom den kommunala vuxenutbildningen.

Nu har du skrivit Hälso- och sjukvård 1, ser du någon förskjutning i fokus i dag och för 20 år sedan?

- Vårdlinjen övergick som bekant till Vård- och omsorgsprogrammet, i takt med att den stora delen av Vård- och omsorgsprogrammets verksamheter har gått mer mot kommunal äldreomsorg. Det gör att betoningen ligger mer på omsorg än vårdkunskap i dagens kurslitteratur.

Vem riktar sig boken till?

- Den riktar sig främst till studerande på Vård- och omsorgsprogrammet, på såväl gymnasienivå som inom vuxenutbildningar. Men även till personer som är verksamma inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Vilken är den största utmaningen med att skriva ett läromedel inom vård och omsorg?

- Att vara aktuell, säger Johan. Att hålla sig uppdaterad kring vad som händer inom vården. Att hänga med i alla förändringarna. En lärobok är en ögonblicksbild. Till varje omtryck behöver det kontrolleras så att alla fakta är korrekta och aktuella.

Kan du säga något om innehållet och strukturen på boken?

- Boken bygger givetvis på det centrala innehållet i kursplanen och dess mål. Inledningsvis beskrivs och förklaras hur hälso- och sjukvården är uppbyggd, hur det ser ut inom de olika regionerna samt inom öppen- och slutenvården. Man får också en inblick i vilka olika yrkeskategorier som är verksamma inom området. Min medförfattare Anna-Karin Axelsson har skrivit två kapitel som handlar om folkhälsoarbete respektive hälso- och friskvård, berättar Johan.

- Ett kapitel lyfter basen i hälso- och sjukvården, det vill säga hygieniska arbetsmetoder vilket är oerhört viktigt, inte minst i dessa coronatider, fortsätter han. Vidare finns kapitel som avhandlar symtom och tecken på ohälsa, etik inom hälso- och sjukvård, kris och krishantering och IT som hjälpmedel. Avslutningsvis behandlas medicintekniska uppgifter, både sådana som är kopplade till delegeringsbeslut och sådana som inte är det. Vilka medicintekniska arbetsuppgifter kan en undersköterska eller ett vårdbiträde få utföra och hur regleras detta i lagar och förordningar?

Halso-sjukvard-1_blogg.jpg

Om Hälso- och sjukvård 1

Hälso- och sjukvård 1 ger eleven grundläggande kunskaper i hälsofrämjande arbete och medicinskt omhändertagande.

Johan Strömberg har skrivit boken tillsammans med Anna-Karin Axelsson, gymnasielärare och skolledare. Hon har bedrivit universitetsstudier i forsknings- och vetenskapsteori samt har initierat och utvecklat underlag för validering i Vård- och omsorgsprogrammet.

Mer information om Hälso- och sjukvård 1

Beställ ditt utvärderingsexemplar här!